Medier

Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier og udtrykke sig præcist, nuanceret og korrekt skriftligt og mundtligt samt mere multimodalt orienteret. 

 

Siden er opdateret 27. september 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.