Redskab

Katalog over øvelser om sproglig korrekthed

Find disse didaktiserede øvelser og gør brug af tilgængelige ressourcer i arbejdet med sproglig korrekthed i undervisningen.

Som led i et skærpet formalsproglighedsfokus i gymnasiet har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Børne- og Undervisningsministeriet) nedsat Arbejdsgruppen om formalsproglighed i gymnasiet til at indsamle et danskfagligt øvelsesmateriale til brug i danskundervisningen i gymnasiet.

 

Didaktiserede øvelser

Materialet indeholder øvelser til undervisningen under overskrifterne:

Differentieret øvelse med fejlsætninger

Fejlhierarkier

Korrekturlæsning på tid!

Korrekturlæsning ved højtlæsning

Grammatikeksperter

Retteprincip: Marker 7 fejl

Retteprincip: "Kommalinjen"

Elevens eget fokusområde

Sproglig øvelse i forbindelse med tekstlæsning

Quiz og byt: ret sætningerne

Dagens øvelse

Dansklærer for en stund

Partner-rette-hjælp

4+4-modellen - tekstrevision af egen tekst

Elevernes korrekturlæsnings-strategi

Der er en række forskelligartede opgaver hvad angår indhold og tidsforbrug. Hver øvelse har et anslået tidsforbrug, som spænder mellem 10-15 min. og 45 min.

 

Linksamling

Derudover indeholder materialet en linksamling med øvelser fokuseret på emne, fx om brug af punktum, præsens-r, r-problemer, hans, hendes eller sin, komma og mange flere typiske sproglige problemstillinger i dansk.

 

Yderligere ressourcer

Sidst i materialet findes en oversigt over yderligere ressourcer, heriblandt gratis ressourcer.

 

Kom godt i gang

Du kan finde kataloget øverst på denne side.

 

Kreditering

Kataloget er samlet og udarbejdet af Marianne Rathje (Dansk Sprognævn), Line V. Frederiksen (HF-Centret Efterslægten), Lykke Holm Larsen (Niels Brock JTP) og Miriam Kruse (Køge Gymnasium).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.