Aktivitet

Hvor får jeg mine nyheder fra?

I denne aktivitet skal eleverne reflektere over deres medieforbrug og arbejde med, hvordan medierne vinkler historier forskelligt.

Aktiviteten har til formål at styrke elevernes kritiske tilgang til nyheder og historier og til, hvordan forskellige holdninger og perspektiver kommer til udtryk.

Aktiviteten består af tre øvelser og har et anslået tidsforbrug på 75-100 minutter, hvis alle øvelser gennemføres.

 

Opbygning og tilrettelæggelse

1. øvelse: Speeddebat 

 • Du beder alle elever gå ud på gulvet og stille sig op i to rækker med front mod hinanden. Der skal være lige mange elever i hver række. 
 • Eleverne skal nu sikre, at de hver især står overfor en anden elev. 
 • Du læser nu et spørgsmål op, og eleverne får ca. 1 minut til at tale med makkeren om spørgsmålet.
 • Når minuttet er gået, tager alle elever et skridt til højre, så de kommer til at stå over for den næste person i rækken. Eleven længst til højre i hver række stiller sig på pladsen lige overfor i den modsatte række.
 • Du læser næste spørgsmål op, sætter tiden i gang osv., og sådan fortsætter øvelsen indtil der ikke er flere spørgsmål.

Spørgsmål til speeddebat

1. Hvad er en nyhed for dig?

2. Hvad er det vigtigt at følge med i?

3. Ser du nyheder i fjernsynet?

4. Læser du avis?

5. Bruger du avisernes og tv-stationernes hjemmesider? (eks. eb.dk, bt.dk, tv2.dk eller dr.dk)

6. Hører du nyheder i radioen eller som podcast?

7. Ser du nyheder på de sociale medier? (Facebook, Twitter mm.)

8. Læser du nyheder andre steder på nettet?

 

2. øvelse: Hvilke overskrifter klikker du på? 

 • Du beder eleverne om at sætte sig sammen i grupper af 2-3 personer.
 • Kig på overskrifter til øvelsen: Hvilke overskrifter klikker du på?’
 • Eleverne skal hver især finde frem til de tre overskrifter, som de først ville klikke på. 
 • Når alle i gruppen har valgt tre overskrifter, skal eleverne præsentere for de andre i gruppen, hvilke overskrifter de har valgt og forklare hvorfor.

Hvilke overskrifter klikker du på?

 • Lykkelig kærlighed: Paradisdeltager gravid igen
   
 • Så vildt bliver vejret i morgen: Se om uvejret rammer din by
   
 • Endelig nyt fra Christiansborg: Finansloven på plads
   
 • Påsejling: Storebæltsbroen lukket på ubestemt tid
   
 • Bendtner har fundet kærligheden: Se min nye kæreste
   
 • Gymnasieelever har fået nok: Kantinepriser stiger endnu engang
   
 • Regeringen i krise: Kan ikke finde en ny kirkeminister
   
 • Chok i kongehuset: Nu vil Mary skilles
   
 • Øksemorder løs i USA: Så voldsom var ofrenes død
   
 • Breakning: USA har indledt angreb på Nordkorea
   
 • Skandalelæge slår til igen: Amputerede det forkerte ben
   
 • Det sejler i kommunen: Ingen styr på økonomien

 

 • Som afslutning på øvelsen kan klassen tale om: Hvad kendetegner de artikler, som I er mest tilbøjelige til at klikke på?
 • Hvis du vurderer, at det er hensigtsmæssigt, kan elevernes svar kobles til de fem nyhedskriterier:

  - Aktualitet: noget der er oppe i tiden.
  - Væsentlighed: noget der har betydning eller konsekvens for mange mennesker.
  - Identifikation: en historie, der får læseren til at tænke: ’Det kunne være mig’, ’Bare det var mig’ eller ’Godt,  det ikke er mig’.
  - Sensation: noget der fascinerer eller chokerer.
  - Konflikt: når sager eller personer er på kollisionskurs
  (Kilde: http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/)

 

3. øvelse: Den samme historie kan have mange forskellige vinkler 

 • Bed eleverne sidde i grupper af 2-3 personer. Det nu er deres tur til at være journalister.
 • Eleverne skal nu forestille sig, at dagens store begivenhed er, at de sidste danske soldater i dag vender hjem fra Afghanistan. Denne historie kan fortælles på mange måder.
 • Hver gruppe får tildelt en synsvinkel til en artikel om emnet. Elevernes opgave er at finde en overskrift, et passende billede og en kort tekst, som fortæller historien om de hjemvendte soldater fra den vinkel, som de er blevet bedt om.

Synsvinkler på historien

 • Datteren til en af de soldater, som kommer hjem i dag

 • En afghaner, som bor ved siden af danskernes nu lukkede base

 • En soldat, der har mistet begge ben, og i dag kommer hjem i kørestol

 • En politiker, som synes krigen har været en succes

 • En soldat fra et tidligere hold, som er blevet psykisk skadet og ikke kan passe et arbejde.

 

 • Hver gruppe præsenterer som afslutning skiftevis deres artikel for resten af klassen.
 • Følgende refleksionsspørgsmål kan fungere som afrunding af den samlede aktivitet: ”Hvor får jeg mine nyheder fra?”:
  - Blev I overraskede over, hvor mange måder den samme historie kan fortælles på?
  - Hvorfor vælger forskellige medier forskellige vinkler?
  - Er det et problem, hvis man altid får sine nyheder fra det samme medie? 
  - Hvordan kan I hver især undgå, at det hele tiden er den samme type nyheder, som I bliver præsenteret for?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.