Artikel

Boost demokratiet i hverdagen

Få indblik i nogle af de eksisterende materialer og redskaber, som kan inspirere og booste dit arbejde med demokrati i dagligdagen.

Det er afgørende, at demokrati og kritisk tænkning får fornyet pædagogisk og didaktisk opmærksomhed blandt underviserne på landets gymnasiale ungdomsuddannelser. I denne oversigtsartikel kan du finde inspiration til, hvordan du som underviser kan booste dit arbejde med at fremme elevernes demokratiske kompetencer.

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Fakta

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets skoler, institutioner og dagtilbud. Læs mere om initiativet og dets tilbud på uvm.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.