Redskab

Præsentation

Materialerne til temaet ’Demokrati og fællesskaber’ sigter mod, at give eleverne et større kendskab til og erfaringer med borgerindflydelse og deltagelse i politiske debatter.

Uddannelsesinstitutionerne har en central rolle i at danne børn og unge til medborgerskab. Det handler om, at klasserummet skal være åbent for meningsforskelle og dialog. Derudover skal elevernes deltagelse i skolen være eksemplarisk for, hvordan de lever i et demokrati.

Materialerne er tilpasset fagundervisningen, så de kan understøtte de forskellige fags kompetencemål og formål. Materialerne er udarbejdet så den enkelte underviser selv kan sammensætte et forløb eller en temadag.

Materialerne har fokus på, at træne eleverne i at få reel indflydelse i undervisningen, på skolen og i deres lokalsamfund.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.