Aktivitet

Rumlige forløb og overgange - 5 små eksperimenter med arkitektur

Eksempler på introduktionsøvelser til arkitekturforløb

Vi forholder os til rum, befinder os i rum, bevæger os ud og ind af rum, gennem rum og fra det ene rum til det andet. Der er rum, og der er mellemrum. Der er synlige eller usynlige grænser om et rum og mellem rum. Kroppen er i rummet. Arkitekter arbejder med rum. Rum har at gøre med vores omgivelser. Det er arkitektens opgave at bringe orden og sammengæng i de menneskelige omgivelser. Rumlig betyder tredimensional i modsætning til flad og todimensional. De små praktiske eksperimenter, der beskrives i teksten, handler om at opdage, få øje på og opleve rum og arkitektur i vores almindelige hverdagsliv. Gennem eksperimenterne introduceres eleverne til arkitektoniske fænomener og faglige grundbegreber til beskrivelse af dem. Teori om at opleve arkitektur gives der eksempler på.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.