Forløb

Transformation - Arkitektur, stedsanalyse og praktisk projekt

Eksempel på forløb om at skabe nye funktioner i eksisterende bygninger

Revitalisering, renovering, restaurering, ombygning, nyfortolkning – eller i ét ord, transformation af bygninger, bygningsanlæg, bydele, pladser og landskaber er et voksende arbejdsfelt for bygherrer, ingeniører og arkitekter. Efter byggeboomet i 00’erne er der fokus på den eksisterende bygningsmasse, hvor et problemfelt udgøres af døende landsbyer, forladte funktionærboliger, udtjente industriområder, lagerbygninger fra 1970erne osv. Et andet problemfelt udgøres af bygninger, der i samarbejde med kommuner er udpeget af Slots- og kulturstyrelsen som fredede eller bevaringsværdige bygninger. For begge problemfelter gælder synspunktet, at bygninger bevares bedst ved at blive brugt. Transformation handler om nye formål og nyt liv i eksisterende rammer.

 

Teksten beskriver et forløb i arkitektur, hvor designprocessen gennemgås i et praktisk projekt om transformation af en eksisterende bygning i lokalområdet. Stedsanalyse og teori om arkitektur som kulturarv indgår i forløbet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.