Aktivitet

Klassisk, modernistisk og nutidig byplanlægning

Eleverne definerer og vurderer forskelle på idealerne for den klassiske og den modernistiske by, og derefter kommer de med egne forslag til ændring af et byrum. 

Det tager to timer for elever i design og arkitektur at få et overblik over de to former for byplanlægning.

Elevernes tænkning om byplanlægning kvalificeres ved, at de beskriver, vurderer og diskuterer forskelle mellem den klassiske og den modernistiske by. Deres egne idéer afprøver de på lokalområdet, så de oplever, hvad en ændret plan medfører.

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål i design og arkitektur på stx, hf og htx:
̶  sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder

 

1. Planlægning/overvejelser

Aktiviteten falder i to dele. Først arbejder eleverne med at definere og vurdere forskelle på idealerne for den klassiske og den modernistiske by, og derefter skal de selv komme med et forslag til en ændring af et byrum.

Eleverne skal før aktiviteten have læst artiklen Planlægning for det gode liv i byen af Gertrud Jørgensen i publikationen Den grænseløse by af Center for Strategisk Byforskning (2013).

 

2. Aktivitetens opbygning

Læreren introducerer det faglige mål, øvelsen arbejder med.

Eleverne inddeles i 3-mandsgrupper, der får 20 minutter til at løse følgende to opgaver:

  1. Beskriv forskellene mellem idealerne for den klassiske by (Vitruvius) og den modernistiske by (le Corbusier) med udgangspunkt i Gertrud Jørgensens artikel ”Planlægning for det gode liv i byen”. Svarene skrives på en fælles padlet.
  2. Vælg en større by ud, der har eksisteret i mange år som København, London, Rom, New York, Mumbai eller Barcelona. Gå ind på Google Maps og zoom ind til der er et overblik over byens gadenet. Vurder hvilke dele af byen, der er anlagt efter klassiske idealer, og hvilke der er anlagt i moderne tid (efter 1900).

 

Grupper fremlægger deres svar på opgave nr. 2.

Grupperne diskuterer fordele og ulemper ved begge strukturer i vores tid. Klassen vurderer samlet, om der i egen by kan skelnes mellem klassisk og moderne byplanlægning.

 

Næste øvelse er individuel og drejer sig om digitalt skitseforslag til ændring af eksisterende byrum. Hver elev får følgende opgave:

  1. Gå ind på Google Maps og lav et screen dump af et mindre område i din by, dit kvarter eller din skoles udeområder.
  2. Indsæt dit screen dump i et tekst- eller billedbehandlingsprogram.
  3. Lav forskellige forslag til ændret indretning, idet du indsætter simple former eller figurer, som ændrer byrummet.
  4. Overvej hvilke klassiske eller modernistiske idealer du er inspireret af – se den fælles padlet.

Eleverne fremlægger deres skitseforslag i plenum, og forslagene diskuteres.

 

3. Evaluering:

På basis af diskussionen arbejder eleverne videre med at gøre skitserne til mere gennemarbejdede forslag (formativ evaluering).

 

Kreditering

Produceret af Gitte Normand, Aarhus Akademi

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.