Aktivitet

Ekkokamre

Mange får udelukkende nyheder fra sociale medier, der viser brugerne det, de plejer at synes om. Dette kan medføre, at der opstår såkaldte ekkokamre, hvor man bekræftes i sit eget verdenssyn. 

 

Dilemmakortene i denne aktivitet giver ideer til, hvordan problematikken kan gøres relevant og vedkommende i undervisningen.

Eleverne bliver bevidste og reflekterende i forhold til ekkokamre, ekstremisme og radikalisering på nettet. 

Følgende materialer anvendes: 

Eleverne arbejder med kompetenceområdet “Kritisk blik på digitale medier og værktøjer” fra Vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser (uvm.dk).

Aktiviteten varer 1 modul à 90 min. Den er velegnet til dansk, samfundsfag og fællesfaglige forløb i 1g.

 

Planlægning/overvejelser

Aktiviteten kræver ingen særlige forudsætninger. 

Læreren skal på forhånd have printet og klippet dilemmakortene ud til grupperne.

Eleverne arbejder i grupper for at høre og diskutere hinandens synspunkter. Det er vigtigt, at læreren sørger for, at eleverne diskuterer på en saglig og sober måde i grupperne, da nogle af dilemmaerne kan være følsomme for visse elever. Dette kan gøres ved, at læreren på forhånd instruerer eleverne i regler for god kommunikation og ved, at læreren er til stede i gruppearbejdet.

 

Forløbets opbygning

Eleverne skiftes til at trække et dilemmakort:

 1. Første elev i gruppen trækker et kort og læser dilemmaet op

 2. Anden elev læser supplerende materiale op (til de dilemmaer, hvor det kræves)

 3. Tredje elev kommer med første forslag til en løsning på dilemmaet

 4. Fjerde elev er ordstyrer for gruppens videre diskussion af pågældende dilemma - og sørger for, at alle kommer til orde

 5. Første elev konkluderer, hvad gruppen når frem til og skriver konklusionen ned

 

Dilemmakort

Du kan også downloade dílemmaerne i en printbar version øverst på siden.

 • Du ser en nyhed på Facebook om, at Trump vil forbyde danskere at rejse ind i USA, hvis de har kritiseret ham på Facebook. Hvad gør du? Se fx denne video fra dr.dk 8/12-18, hvor der laves en falsk Lars Løkke, der giver vilde løfter.
 • Hvordan kan du sikre, at de nyheder, du ser og læser, er sande?
 • En af dine klassekammerater er begyndt at poste fremmedfjendske billeder og kommentarer på de sociale medier. Hvad gør du?
 • Sofie har altid været en outsider i klassen. Du ser på Snapchat, at hun er begyndt at hænge ud med nogle nynazistiske typer. Du konfronterer hende, men hun vil ikke snakke om det, for det er hendes gode venner. Hvad gør du?
 • Læs artiklen “Næste generation af nyhedsbrugere” fra dr.dk, 25/1-18. Hvor får du dine nyheder fra? Hvad med dine kammerater? Hvordan kan du undgå at havne i et ekkokammer, hvor du blot bliver bekræftet i dit eget verdenssyn?
 • Læs artiklen “Ekspert: Vi låser os inde i ekkokamre med vores meningsfæller”  fra dr.dk, 2/1-17. Den handler om selektivt medieforbrug og ekkokamre.  
 • Hvad er ekkokamre, og hvad er problemet med dem? Hvilke ekkokamre er du og dine kammerater med i? Er du tilfreds med det?
 • Læs artiklen “Kundby-sagen er et lærebogseksempel på fejlslagen digital dannelse”, der oprindeligt er fra Information, 5/5-17, på stærkefællesskaber.dk.
 • Hvis Kundby-pigen havde været din klassekammerat, hvad kunne du have gjort for at undgå, at det kom så vidt?

 

Til sidst i modulet samles der kort op på gruppernes løsninger i plenum.

 

Evaluering

Der kan efterfølgende tages dagsaktuelle sager om ekkokamre, radikalisering og ekstremisme op til diskussion i klassen.

Der kan arbejdes videre med nyhedsmedier og nyhedskriterier i dansk og med vurdering af kilders troværdighed i historie, dansk og samfundsfag.

 

Kreditering 

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent på CFU KP og lektor på Køge Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.