Aktivitet

Big data

Hvorfor er det et problem, at der ligger data om os på nettet, som vi ikke selv bestemmer over?

Materialet tager udgangspunkt i følgende:

 • YouTube-video: "What is Big Data?" (World Economic Forum 2016).

 • Dokumentar: "Facebookistan" (Jakob Gottschau 2015, Filmcentralen).

 • Undersider fra "Big data og privatliv på internettet" (Filmcentralen).

Aktiviteten giver indsigt i, hvad big data er, og hvordan det kan bruges og misbruges. Formålet er at få eleverne til at reflektere over hvilke data, de selv deler på nettet.

Aktiviteten arbejder med kompetenceområdet "Kritisk blik på digitale medier og værktøjer" fra Børne- og Undervisningsministeriets vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser.

 

Planlægning og overvejelser

 • Anslået tid: Aktiviteten varer 1-2 moduler
   
 • Målgruppe: 1g
   
 • Fag: I fællesfaglige forløb eller i forbindelse med undervisning i digital dannelse. Det kan også anvendes i dansk og samfundsfag.

Undervisningen kræver ingen særlige forudsætninger. Der veksles mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner med udgangspunkt i elevernes log over egne data fra facebook, som kan bidrage til en kritisk og personlig forholden sig til indsamling af big data. 

Som forberedelse til modulet skal eleverne downloade en fil med alle deres data fra Facebook. Se Facebooks vejledning til download: Adgang til og download af dine personlige oplysninger

 

Forløbets opbygning

Modul 1

 1. Brainstorm i plenum: Hvilke data efterlader vi på nettet?

 2. Se videoen What is Big Data? i fællesskab. Videoen præsenterer ganske kort, hvad big data er og der gives nogle eksempler på, hvad det kan bruges til.

 3. Diskuter i grupper spørgsmålene om big data-udviklingen som periode og hvordan big data kan gavne samfundet. Materiale hertil findes på Filmcentralen.dk. For at finde materialet skal du 1) søge på "Internettet i samfundet", 2) klikke på "lærer ->" i højre hjørne. 3) finde afsnittet "7. Big data og privatliv på internettet" og herunder undersiden "a) Big data samfund". Der samles op i plenum.

 4. Efterfølgende gennemgås undersiden "b) Big data samfundsudfordringer" inkl. refleksionsspørgsmål. 

 5. Lad eleverne se på deres data fra Facebook. Kan de eksempelvis finde slettede opslag og slettede venner? 

 6. Afslut modulet med sammen at lave en liste over fordele og ulemper i forbindelse med indsamling af big data.

 

Modul 2

 1. Se dokumentaren Facebookistan på Filmcentralen.dk, der blandt andet handler om, hvordan Facebook bruger vores data.

 2. Lad eleverne læse den næste underside "c) Data som kapital". Undersiden handler om hvordan vores personlige data indgår som en slags betaling for at få lov at bruge visse apps.

 3. Diskutér dernæst demokrati vs. diktatur, hvis Facebook sammenlignes med en magtfuld nation.

 

Evaluering

Lad eleverne reflektere over, hvad de har lært (2 minutter) - Dette gøres i par. Bed dem ved håndsoprækning om at tilkendegive, om de blev overraskede over, hvor mange data de deler. Lad et par elever svare på, om deres nye viden vil få dem til at agere anderledes på nettet.

Det er oplagt at udvide forløbet med danskfaglig analyse af dokumentaren Facebookistan blandt andet med fokus på fakta- og fiktionskoder samt filmiske virkemidler.

 

Kreditering

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent på CFU KP og lektor på Køge Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.