Eksempel fra praksis

"Er du blevet delt?" - video og arbejdsspørgsmål

Filmen handler om ufrivillig deling af intime billeder på nettet, og kan bruges til at starte en dialog med unge om deling af billeder. Se video og bud på dialogspørgsmål på denne side.

Til læreren - dialogspørgsmål

En dialog kan fokusere på et enkelt tema eller omfatte alle fire temaer nedenfor.   

 

1. Ansvar og konsekvenser   

Som udgangspunkt er det drengens ansvar, at billedet først bliver delt, men alle involverede har en del af ansvaret. Ufrivillig deling af intime billeder kan have store konsekvenser for den person, som skal leve med, at billedet aldrig kan slettes fuldstændigt. Nogle oplever det som et stort tillidsbrud og en stor skam, der følger dem i måneder og år.

 • Hvad tror du, at pigen tænker, da hun deler billedet?
 • Hvad tænker drengen, da han deler billedet videre?
 • Hvem har ansvaret for, at billedet bliver delt rundt på skolen?
 • Hvordan kan det være, at man har lyst til at dele nøgenbilleder/undertøjsbilleder?
 • Hvordan tror I, at billeddelingen påvirker pigen? drengen?
 • Hvilke konsekvenser kan det få for pigen? drengen?
 • Er der forskel på konsekvenser for piger og drenge?

 

 2. Grænser og respekt for privatliv 

Mennesker har meget forskellige grænser. Nogle synes ikke, at et undertøjsbillede er krænkende – andre ville dø af skam, hvis nogle filmede dem i badetøj. Respekt for forskellighed er meget vigtigt, når det gælder billeder på nettet. Cirka 20% af elever i gymnasiet og HHX har delt et billede af sig selv i undertøj eller nøgen (Ungeprofilundersøgelsen 2016). 

 • Hvorfor er det så forfærdeligt for pigen, at andre ser hendes billede?
 • Hvor går grænsen for, at deling af et billede bliver krænkende?
 • Hvor mange unge deler intime billeder?
 • Er I helt klare på jeres egne grænser? Hvilke billeder ville I dele?
 • Hvilke overvejelser har I gjort jer om at dele krænkende oplysninger eller billeder af andre?

 

3. Samtykke og lovgivning

Det er ulovligt at dele billeder taget i en privat sammenhæng, medmindre man har samtykke. Det vil sige, at man skal have et klart ”ja” fra personen på billedet. Læs mere om persondataloven.  

Det er ulovligt at dele nøgenbilleder eller krænkende/udstillende billeder – læs mere om straffeloven.

 • Er det lovligt at dele nøgenbilleder? Andre billeder?
 • Hvad betyder samtykke? Skal man altid have samtykke for at dele billeder?

 

4. Vær klar, når skaden er sket

Det kan være en meget voldsom oplevelse at få sit intime billede delt på nettet. Mange unge fortæller det ikke til deres forældre, men det er vigtigt ikke at gå med bekymringen alene.

Hvis delingen får karakter af chikane, bør man gå videre til politiet. I folderen Nøgen på nettet er der konkrete råd til handling, hvis man oplever ufrivillig billeddeling.

Red Barnet har telefon og mailrådgivning på www.redbarnet.dk/sletdet.

 

 • Hvad kan pigen gøre i situationen?
 • Hvad kan hendes venner gøre?
 • Hvem skal hun fortælle det til? Sine forældre? Politiet?

 

Produceret af Red Barnet

Se mere på sikkerchat.dk/

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.