Aktivitet

Filterbobler

Vores adfærd på nettet definerer, hvad Googles søgeværktøjer og de sociale medier udvælger til os. Hvilket billede giver det af verden, når vi ikke kender kriterierne for denne udvælgelse?

Der arbejdes med kompetenceområdet “Kritisk blik på digitale medier og værktøjer” fra vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser (UVM 2018).

Materialet tager udgangspunkt i følgende:

Aktiviteten varer 1 modul à 90 minutter, og den er egnet til dansk, fx i forbindelse med undervisning om kommunikation og nyheder, til fællesfaglige forløb eller til undervisning i digital dannelse.

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger. 

Arbejdsformen veksler mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner. Formålet med denne vekslen er, at den enkelte elev er så aktiv som mulig, samtidig med at elevernes horisonter udvides ved, at de diskuterer med hinanden. 

Udgangspunktet for forløbet er elevernes egne erfaringer med sociale medier. De eksperimenterer aktivt med at se, om de kan ændre deres feed i et socialt medie ved at agere anderledes end de plejer. 

Elevernes lektie er at like en bestemt type Facebook-opslag i et par dage, eller gøre det samme i andre sociale medier. Eleverne skal lægge mærke til, om deres feed (den strøm af indhold, der præsenteres på Facebooks startside) ændrer sig.

 

Forløbets opbygning

  • Eleverne melder tilbage om deres erfaringer med ændret feed på deres sociale medier. 
  • Diskutér i klassen, hvilke konsekvenser det kan have.
  • Lad eleverne læse om hvad filterbobler er. 
  • Diskuter spørgsmålene på siden.
  • Få eleverne til at undersøge deres internetprofiler, søgeresultater m.m. ved at gå videre til license2share.dk. 
  • Se TED-talk: Pas på online filterbobler
  • Mener eleverne selv, at de bliver begrænset i, hvad de får vist, når de fx søger på Google? Lav et kort gruppearbejde, hvor eleverne søger på de samme emner og sammenligner søgeresultater.

 

Evaluering

Eleverne sammenfatter i par 2-3 pointer om, hvad de har lært om filterbobler og konsekvenserne af filterbobler (ca. 3 minutter). Læreren samler dernæst op i plenum og hører 4-5 pointer fra eleverne. 

Følg fx op i dansk i forbindelse med forløb om nyhedsanalyser eller om kommunikation i digitale medier.

 

Kreditering 

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent på CFU KP og lektor på Køge Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.