Kompetenceudvikling

Materiale om digitale krænkelser

Materialet består af 9 indgange til identificering, undervisning og hjælp til unge, der har været ofre for digitale krænkelser.

“Landsdækkende hjælp til digitale ofre”, var et projekt støttet af Rådet for Offerfonden i perioden fra 2017-2019.
Projektet er i dag afsluttet, og Danske Gymnasier har fået overleveret projektets materiale, som kan findes på denne side.

Materialet rummer følgende indgange:

Hvad er en digital krænkelse?

Sådan hjælper du et offer for digital krænkelse

Udviklingen i antallet af digitale krænkelser

Håndteringsmodellen

Eksempler på undervisning om digitale krænkelser

Unges oplevelser med digitale krænkelser

Interaktivt teaterstykke om digitale krænkelser

Dom i "Umbrellasagen"

Konflikter om billeddeling kan løses ved mægling

Projektet uddannede SSP-ansatte, studievejledere, ungevejledere og offerrådgivere med det mål at støtte ofre for digitale krænkelser med specielt fokus på deling af billeder og video uden samtykke. 
Du kan downloade den afsluttende rapport om projektet her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.