Nyhed

Rapport om interaktive laboratorier - 2022

Rapporten redegør for fund i projektet: Udviklingsprojekt om interaktive laboratorier, Projektet er ét af flere led i den overordnede udmøntning af den nationale strategi for at styrke naturvidenskabsfag.

Formål

Formålet med projektet har været at udvikle og identificere principper for og eksempler på, hvordan forskellige interaktive laboratorier kan anvendes som værktøj og skabe mest mulig værdi i naturfagsundervisningen for forskellige elevgrupper.

Et interaktivt laboratorie (forkortes InterLab) er en digital brugergrænseflade, der gengiver et naturvidenskabeligt eksperimentelt set-up. I Danmark er særligt kendte producenter fx PhET og Labster.

Det primære fokus har været at afdække undersøgelsesspørgsmål om didaktisk anvendelse og refleksioner ved brugen af interaktive laboratorier og omsætte disse i inspirationsmaterialer til sektoren.

I den forbindelse har projektet også undersøgt, hvilke udbytter og virkninger, undervisere og elever oplever, der er forbundet med interaktive laboratorier. Til sidst har projektet også skulle afdække, hvilke forudsætninger det kræver at implementere forskellige former for interaktive laboratorier. 

 


 

Forud for dette udviklingsprojekt er der gennemført en forundersøgelse af brugen af interaktive laboratorier i danske grundskoler og ungdomsuddannelser, hvori der peges på, at interaktive laboratorier kan bidrage til fx at øge interesse og motivation for naturvidenskab. 

Ligeledes har der været frikøbt licenser fra fx Labster til danske grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, og på EMU.dk kan man finde en række inspirationsmaterialer om emnet. 

Læs mere om interaktive laboratorier (InterLab) her på au.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.