Formal debate

Formal debate som arbejdsform kan bruges i flere forskellige kontekster og fag. Få inspiration til arbejdet her.

Denne måde at diskutere på kan være en måde at tage hul på et nyt emne, eller som afslutning på et forløb, så eleverne får sat deres nye viden i spil.

Det er oplagt at starte med ’Introduction to formal debate’, og gå i gang med øvelserne under ’Exercises’ for at stilladsere relevante kompetencer. Derefter kan man gå videre til at træne delelementerne og strukturen i en debattale under ’The components of a debate speech’.

Debatvideoerne viser progressionen fra debatter, fra første gang og til en mere struktureret debat senere. Det kræver øvelse at mestre denne arbejdsform, og derfor skal eleverne vide, at det handler om at prøve adskillige gange. Videoerne illustrerer også, hvordan man kan øge taletiden og inkludere flere elementer fra den ene debat til den anden, fx ’Points of information’, der kan udelades i de første debatter.

Når eleverne er klar, kan de læse om regler under ’The format and rules for debates’ samt ’Preparation for debate’, der beskriver, hvordan de bedst muligt kan bruge deres forberedelsestid op til debattens start.

Under ’Feedback’ findes tips til, hvordan eleverne kan filme og evaluere egne og andres debatter, blandt andet i en skriftlig aflevering.

For gymnasier, der er interesserede i mulighederne inden for talentpleje, findes information under ’WSDC.'

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.