Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - november 2023

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om FIP der har det overordnede tema 'Digital og teknologisk dannelse', om et nyt fagdidaktisk kursus, SSO og SRP og brug af AI i forbindelse med opgaver.

Kære engelskkollega

I skrivende stund er vi netop på den anden side af en helt sikkert tiltrængt efterårsferie. De første måneder er som regel travle med nye klasser, introaktiviteter, studieretningsafklaring osv. Set fra min stol har de forgangne måneder også været begivenhedsrige.

Noget af det, der fylder i vores alles hverdag er jo digitalisering og konkret ChatGPT og kunstig intelligens i det hele taget. Dette er fokus på året FIP-konferencer, som jeg vil komme ind på nedenfor. Jeg vil også redegøre for nogle af de vigtigste ting at huske i forbindelse med de større skriftlige opgaver, SRP og SSO, og i den forbindelse brug af hjælpemidler som ChatGPT.

Desuden vil jeg fortælle om vores fagdidaktiske kursus og afslutte med en opfordring til at melde sig som skriftlig censor.

 

Med denne opfordring og med mange gode hilsner vil jeg ønske jer et rigtigt godt efterår og begyndende vinter!

Anna Holm Grønlund

anna.holm.groenlund@stukuvm.dk

 

Overskrifterne i nyhedsbrevet er:

 • FIP
 • Nyt fagdidaktisk kursus
 • SSO og SRP
  • Tekstvalg i SRP og SSO
  • Metoder i SRP og SSO
  • Opgaveformuleringen i SRP og SSO
  • Brug af AI i forbindelse med de større skriftlige opgaver
 • Forskelligt materiale
  • Hjælpemiddeloversigten
  • Eksamensevalueringen
 • Skriftlig censor ved sommereksamen 2024

 

Du kan hente nyhedsbrevet her øverst på siden (PDF). 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.