Aktivitet

Træn eleverne i forløbsperspektivering

Denne øvelse er god, fordi den kan bruges til engelsk på alle niveauer i ungdomsuddannelserne. Den træner eleverne i at perspektivere overordnet til andre allerede gennemgåede forløbs læringsmål og vigtigste pointer.

Ikke mindst i forbindelse med eksamen er aktiviteten populær, men som almindelig afslutning på et forløb kan man godt bruge et modul à 60 min. på aktiviteten.
 

Formålet er

  • At træne elevernes evne til at perspektivere mellem forløb
  •  At repetere de vigtigste læringsmål fra allerede gennemgåede forløb
  •  At træne elevernes evne til at overskue større mængder stof
  • At skærpe elevernes tekstforståelse og kunne gå på tværs ift. diverse tekstbegreber

Eleverne arbejder således med det faglige mål i engelsk A på stx:

  • “ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk”

 

1. Planlægning/overvejelser

Udvælg et gennemgået forløb og bed eleverne om hjemmefra at kigge det igennem og forholde sig til læringsmål og kernetekster. Bed dem fx. overveje, hvordan teksterne forholder sig til hinanden indbyrdes - det kan være både inden for forløbet og på tværs af forløbene.

Arbejdsformerne er gruppearbejde, præsentation og feedforward.

 

2. Forløbets opbygning

Inddel eleverne i grupper på 3-4 personer, og bed dem med udgangspunkt i det aktuelle forløb om at drage paralleller til de andre forløb og øve sig på at forklare, hvorfor disse paralleller er væsentlige. Det kan fx handle om genre, tematik, fortællertype, tidsperiode, etc. Giv eleverne ca. 20 min. til denne øvelse, og bed også gruppen om at udvælge 1-2 eksempler på perspektiveringer, som de selv synes er så vellykkede, at de har lyst til at dele dem med resten af klassen.

 

3. Evaluering:

Lad den enkelte gruppe fremlægge disse eksempler på perspektiveringer for resten af klassen, og lad de andre eleverne evaluere og supplere perspektiveringen.

Dette er en rigtig god øvelse ift. mundtlig eksamen, så det er ofte her, den kan benyttes. Aktiviteten giver eleverne en højere grad af forståelse af sammenhængen mellem tekster og forløb. Som eksamensforberedelse gennemgår man naturligvis alle forløb.

Som lærer kan det være en fordel efterfølgende at overveje, hvilke dele af aktiviteten der gav det bedste læringsmæssige resultat. 

 

Kreditering 

Produceret af Christine Lehn-Schiøler, H.C. Ørsted Gymnasiet.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.