Aktivitet

Varieret syntaks

Den almene sprogforståelse er netop almen, men noget er særligt relevant for engelsk. Tag udgangspunkt i elevernes viden om ledsætninger og lær eleverne at analysere og skrive med fokus på ledsætninger.

 

Forløbet er henvendt til 1.g eller 2.g 

Anslået tidsforbrug: ca. 60 minutter

Aktiviteten kræver kendskab til ledsætninger og følger naturligt efter aktiviteten Ledsætninger og komma (emu.dk). Hvis AP-stoffet er repeteret der, kan man bare gå i gang.

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i del 1 og del 2 og består af 4 opgaver i alt.

 

Kort indledning til opgaverne

Læreren indleder med følgende: Normalt siger man, at en tekst med mange hovedsætninger er let at læse. Sætningerne behøver ikke være korte, men der er ingen underordning. Man kalder dette for paratakse.

Omvendt er en tekst med mange ledsætninger generelt mere kompleks og sværere at læse. En sådan tekst er præget af hypotakse.

Derefter giver man eleverne nedenstående opgaver. De kan evt. arbejde sammen to og to.

unpublished

Del 1: Det analytiske aspekt

Analysér sprog, fx taler eller digte med fokus på syntaks.

 


Lad eleverne sammenligne syntaksen i de to følgende sætninger.

Bed dem markere alle ledsætninger.

Hvilken tekst er nemmest at læse?

Hvilken tekst er umiddelbart mest overbevisende?

Man kan lade eleverne inddrage kommunikationssituationen (krisetale vs. planlagt tale):

 

Eksempel 1

Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. [...] Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.

I've been in regular contact with the Vice President, Secretary of Defense, the national security team, and my cabinet. We have taken all appropriate -- appropriate security precautions to protect the American people.

Our military at home and around the world is on high alert status. And we have taken the necessary security precautions to continue the functions of your government. (George W Bush, 11 September, 2001)

 

Eksempel 2

I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition. [...] At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because We the People have remained faithful to the ideals of our forebearers [sic], and true to our founding documents. (Barack Obama, First Presidential Inaugural Address, 20 January 2009)


Lad eleverne selv finde korte tekster på nettet: en tekst med få ledsætninger og en med mange.

Evt. kan halvdelen af klassen finde tekster med få ledsætninger, mens den anden halvdel finder tekster med mange.

Bed dem reflektere over, om sprog og syntaks passer til kommunikationssituation og modtager.

Lad dem overveje, på hvilke websider man finder hhv. simpelt og mere komplekst sprog. 

 

Man kan enten afslutte øvelsen her, eller man kan gå videre med de andre opgaver i del 2, hvor eleverne igen arbejder sammen parvis.


unpublished

Del 2: Det produktive aspekt

Del 2 handler om produktion. Eleverne skal variere deres eget sprog, når de skriver.


Lad eleverne læse Write-music (på wooorm.com af Provost/Ciotti, 2015) og bed dem om at omskrive et afsnit i en tidligere aflevering, så deres sprog “skaber musik” som i eksemplet fra Provost.

Bed eleverne markere med samme farver som i eksemplet her.

Brug evt. peer-feedback, således at elevens makker vurderer, om teksten er blevet forbedret.


Bed eleverne om at ændre de lange (lyseblå) sætninger i ovenstående link således, at der skiftes mellem lange hovedsætninger, helsætninger der består af hovedsætning + ledsætning samt helsætninger der består af ledsætning + hovedsætning.

Man kan gøre opmærksom på, at konjunktioner (og dermed ledsætninger) er egnede til at udtrykke fx kausalitet, temporalitet eller betingelse (fx “fordi”, “imens” eller “hvis”).

Lad eleverne læse hinandens tekster og kommentere på eksempelvis: Er der fejl? Har de gjort som de skulle?. Er sproget blevet bedre/mere varieret/for utilgængeligt?

Det kan være et mål, at det simple siges ligeud. Samtidig er det ønskværdigt, hvis eleverne evner at beskrive komplicerede forhold i et passende, præcist og varieret sprog.


Evaluering

Det er meningen, at evalueringen skal følge op på, om stoffet er forstået.

Det kan læreren fx gøre ved at lade varieret syntaks være rettefokus ved senere afleveringer. Bed evt. elever, der skriver for korte, simple sætninger, om at omskrive dele af afleveringen som ved opgave 3 og 4 ovenfor.

 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.