Artikel

Funktionel grammatik - Det funktionelle sprogsyn og det kommunikative paradigme

Det funktionelle sprogsyn nævnes eksplicit i 2017 læreplanerne for engelsk som grundlaget for “arbejdet med de sproglige aspekter” i undervisningen.

 

Det er nyt i den forstand, at det ikke stod i tidligere læreplaner, men det er kendt stof derved, at også tidligere læreplaner implicit byggede på det sprogsyn, der nu er blevet kodificeret.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.