Forløb

Wokeism: De krænkende, de krænkelsesparate - og alle os andre?

Hvad må man egentlig sige? Den slags diskussioner fylder meget - ikke mindst i USA, hvor der er heftige sammenstød mellem grupper med forskellig opfattelse af fx køn, race og klasse.

Forløbet udforsker “wokeismen” og egner sig til alle klasser, der er interesserede i samfund, kultursammenstød og menneskers mangfoldighed.

Forløbet kræver noget kendskab til det politiske USA - fx via tidligere forløb om racisme, borgerrettigheder, feminisme e.l.

 

1. Introduktion til wokeism

Det er oplagt at brainstorme lidt: Spørg eleverne: Er I woke? Hvornår/hvor hørte I begrebet første gang.

Denne brainstorm kan følges op med en eller to sange, der får æren for at være noget af det første, der nævner begrebet woke på skrift. Ideen med at høre sangene er mest at sætte tanker og diskussion i gang. Formålet er altså ikke egentlig tekstanalyse.

Find sangene på Youtube og brug fx genius.com til at finde tekster og forklarende noter.

Sange

 • Erykah Badu: Master Teacher
 • Childish Gambino: Redbone

Er der behov for at introducere fænomenet yderligere, byder nettet både på introducerende artikler og mere avancerede (Se forslag til yderligere læsning nedenfor).

Næste trin er at lade eleverne arbejde i grupper med nogle af disse artikler. Bed eleverne om at vælge én artikel og fortælle resten af klassen om dens mest centrale pointer.

Det er oplagt at eleverne citerer fra artiklerne (og kommenterer dens ordvalg) og om nødvendigt placerer artiklen i den givne kontekst (er det fx en ny artikel om feminisme, der taler ind i tidligere feministiske diskurser? osv.)

 

2. Selvstændigt gruppearbejde

I forløbets hoveddel skal eleverne i grupper arbejde i dybden med et aspekt af wokeism. Eleverne (eller læreren) skal vælge grupper, og hver gruppe skal vælge et emne og en produktform.

Der sættes tre klokketimer af til gruppearbejdet, og 1,5-2 time til “fremlæggelser” af gruppernes arbejde.

Man kan foreslå både generelle emner (som fx race) og mere specifikke. Eleverne kan enten søge materiale selv eller bruge materiale, som læreren foreslår. Emnerne kunne være:

Choose a topic. Use Google critically:

 • Race
 • Sexism
 • Transgender (e.g. Rowling)
 • Language (gender neutrality)
 • Canada’s Bill 16: 
 • Cancel culture 
 • Book banning
 • Feminism (Barbie)
 • Afro-Americans and antisemitism (Jamie Foxx apology) 
 • Commercialism (Nike)
 • Go woke – go broke (Bud Light/Target/Disney/Chr. Hansen
 • Woke washing 
 • The next great U.S. cultural export: Why wokeism will/won’t rule the world

Bed grupperne vælge mellem tre forskellige produktformer. Formerne tager både hensyn til afveksling og til forskellige elevtypers kreative styrker. På engelsk kunne det se sådan ud:

 • Traditional presentation (pptx: 6-10 slides. Include text and pictures. Include: what, who, where, examples, opinions, dilemmas, perspectives)
 • Podcast (traditional podcast or dramatization or a mix), 3-6 minutes (professional sound quality etc. is not a high priority here!)
 • Stage a debate: Give the rest of class information about your topic. Split them up into two. One is for - one is against. Give them points for discussions and let them debate. (e.g. find arguments why all toilets must be gender neutral. Give reasons)

Hvis man opretter opgaven som en aflevering med fordybelsestid (Eleverne uploader præsentation, lydfil eller dokument med debatoplæg), kan læreren vælge at give skriftlig feedback.

Som afrunding på forløbet - og for at tilgodese det mundtlige aspekt yderligere - kan man sætte eleverne til at spille taboo. Eleverne sidder i grupper a 4-6. En elev trækker et kort. Denne elev må hverken sige det ord, der er fremhævet med fed, eller nogen af tabuordene derunder. Eleven skal altså få de andre til at gætte ordet ved at omformulere og bruge andre ord. Den elev, der gætter ordet, får kortet. Spillet fortsætter, til der ikke er flere kort. Man skal printe og sakse et sæt kort pr. gruppe. Giv evt. grupperne forskellige farver kort, så de ikke blandes sammen.

Denne øvelse kan også laves tidligt i forløbet.

 

Evaluering

Elevernes udbytte af forløbet kan vurderes ud fra en skriftlig aflevering. Opgaven sikrer også et individuelt element i forløbet. Det er oplagt at formulere den som en rigtig eksamensopgave. Man kan fx anvende Luks artikel (se nedenfor) og bede eleverne analysere artiklen og diskutere dens fremstilling af wokeness.

Der er masser af muligheder for at supplere artiklen med fx en youtubevideo, hvis man vil holde sig til rammen for skriftlig eksamen (opgave 4b i STX A).
 

Yderligere læsning

(kan findes på nettet)

 • Chris Drew: 25 Woke Examples: What Counts As Woke?
 • Kenya Hunt: How 'woke' became the word of our era
 • Maz oFunk: WOKEISM – THE NEW RELIGION OF THE WEST
 • John O. McGinnis: Why Wokeism Threatens the Rule of Law
 • Johnny Luk: Why ‘woke’ became toxic

 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium og HF, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.