Aktivitet

Træn ordforråd i engelsk

Forløbet lærer eleverne, at forskellige fagområder har deres egne terminologier, og træner dem i, at udvikle deres ordforråd tilstrækkeligt til, at de kan begå sig inden for en faglig terminologi. Lærer dem desuden at benytte kompensationsstrategier.

 

Omfanget afhænger af antallet af udvalgte gloser, der skal arbejdes med, men regn som udgangspunkt med et modul à 60 min. Øvelsen fungerer bedst, hvis man allerede har læst et par tekster i forløbet, som har givet anledning til glosearbejde. Forløbet er til engelsk på alle niveauer i ungdomsuddannelserne.

Forløbet giver eleverne en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med en faglig terminologi. Det træner eleverne i glosearbejde knyttet til et bestemt fagligt område.

Der arbejdes med følgende faglige mål (engelsk A, stx):

  • “ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk”
  • “ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.”

 

1. Planlægning/overvejelser

Udvælg selv et antal gloser fra de tekster, som findes i det forløb, som der arbejdes med - både allerede læste og endnu ulæste. Forbered enten en PowerPoint med gloserne, eller hav gloserne klar til at skrive på tavlen. Eleverne vil forhåbentlig kunne huske og genkende nogle af gloserne fra tidligere gennemgået materiale.

Bed som lektie eleverne overveje og evt. søge på nettet om, hvad faglig terminologi er/dækker over inden for det område, teksterne stammer fra - fx. inden for det sundhedsfaglige område. Eleverne samarbejder i grupper, og for at øge motivationen kåres en vinder.

 

2. Forløbets opbygning

Giv eleverne 15 min. i grupper til først sammen at diskutere begrebet "faglig terminologi".

Lad dem derefter samarbejde om at kunne forklare på engelsk, hvad gloserne på tavlen betyder og evt. tilføje en oversættelse.

Lad eleverne blive siddende i grupperne. Find de udvalgte gloser frem og lad det gå på omgang mellem grupperne at forklare, oversætte og komme med eksempler på sætninger med den givne glose.

Grupperne får ét point for et rigtigt svar. Kan gruppen ikke svare, går turen videre til næste gruppe.

Når alle gloserne er gennemgået, kåres en vindergruppe.

 

3. Evaluering:

Giv eleverne en ny tekst fra det fagområde, som eleverne netop har trænet gloser til. Teksten læses hjemme som lektie. Eleverne skal overveje, om de er nødt til at slå færre ord op og dermed har lettere ved at læse teksten. Forhåbentlig er svaret positivt, og eleverne er dermed motiverede til at gentage øvelsen med andre fagområder.

 

Kreditering 

Produceret af engelsklærerne på HF-C Efterslægten i samarbejde med webredaktør Hanne Heimbürger

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.