Aktivitet

Fanger, skygger, sol og indsigt - hulelignelsen uden skærm

Synes dine elever, at den klassiske hulelignelse er svær at forstå? Her er et forslag til at arbejde grundigt med teksten uden skærm. Der bliver tegnet, samtalet og gentaget.

Målet med denne aktivitet er at hjælpe med forståelsen af hulelignelsen, uanset om det er en ontologisk eller epistemologisk tolkning, man er ude efter. 

Baggrunden for aktiviteten er, at Platons tankegang, begreber og tekster er abstrakte og svært tilgængelige for de fleste elever.

Tanken om, at vores oplevede virkelighed er en skyggeverden, der består af dårlige kopier af ideer, oplever mange elever som fremmed og mærkelig.

Samtidig gør dialogformen og undersøgelsen af forskellige abstrakte filosofiske begreber i Platons tekster, at teksterne kan være svære at læse og forstå.

 

Planlægning/overvejelser

Tegneaktiviteten med opsamling tager 60-90 min. Dertil kommer en introduktion valgt af læreren.

Pga. sværhedsgraden af både begreber og tekstform bør eleverne inden tekstlæsningsaktiviteten blive introduceret til Platons tankegang, centrale begreber og dialogformen, og hvordan Platon bruger Sokrates som talerør for sine tanker.

Øvelsen kræver ikke mange remedier ud over papir, whiteboards og tuscher. Der er lagt op til at aktiviteten foregår uden skærm, så der er fuldt fokus på teksten og arbejdet med den på forskellige måder.

Der bliver anvendt nogle principper for arbejde uden skærm fra det didaktiske koncept: Fx Det tænkende klasserum, som er udviklet af matematikdidaktikeren Peter Liljedahl.

 

 

Aktivitetens opbygning

Her kan du læse flere detaljer om hver del i undervisningen.


Inden læsningen skal læreren inddele teksten i små scener og give en overskrift til hver scene.

Der kan også være behov for stikord til, hvad der foregår i de forskellige scener afhængigt af holdets behov for stilladsering.

For at holde fokus på den relevante del af teksten bør man udlevere en kopi af teksten, hvor det kun er de relevante linjer i teksten, der er med. Opgavebeskrivelsen bør også udleveres på papir. På den måde er der ikke digitale distraktioner. 

Nedenfor følger et eksempel på en oversigt over teksten med stikord og beskrivelse af, hvad der skal tegnes, som kan udleveres til eleverne. Læreren kan vælge at springe nogle dele af teksten over eller tilføje flere aspekter ved at inddrage mere af primærteksten. 

Om læreren læser en scene ad gangen eller eleverne læser for hinanden i grupper kommer an på holdets indbyrdes dynamik. Aktiviteten er nedenfor beskrevet med læreroplæsning og grupper på ca. 2 personer. 

Første runde tegning er tænkt til at foregå på whiteboard eller papir siddende.

Anden runde tegning er tænkt til at foregå på whiteboards ophængt lodret for mere aktive elever og bedre mulighed for vidensdeling.


Følgende beskrivelse suppleret med linjenumre, evt. flere scener og evt. flere stikord til det konkrete tekstuddrag udleveres til eleverne.

Der er tale om en dialog mellem Sokrates og Glaukon (Platons bror). ”jeg” er Sokrates, og ”han” er Glaukon.

Jeres opgave er at lave en lille tegneserie med små forklarende kommentarer om disse tre ting:

 1. Hvordan er der i den hule, Platon beskriver
 2. Hvordan en person fra hulen oplever at komme op i sollyset 
 3. Hvordan personen derefter oplever at komme tilbage til hulen

Nedenfor følger beskrivelser af de tre scener og hvor I kan finde dem i teksten:

 

Scene 1: I hulen

 • Tegn både fanger, lænker, vej, ild og mur
 • Indtegn de ekstra mennesker (”bærere”), deres figurer og figurernes skygger
 • Husk at vise hulemenneskernes oplevelse og opfattelse af hulen som virkelighed

 

Scene 2: Ud af hulen

 • Tegn oplevelsen af lyset inden i hulen for det hulemenneske (fangen), der løsnes af sine lænker 
 • Sørg for at vise hulemenneskets umiddelbare reaktion på at få at vide, at alt hvad han før så var skygger
 • Tegn hulemenneskets første oplevelse, når han trækkes ud af hulen og oplever sollys for første gang
 • Tegn hulemenneskets oplevelse af solen som tiden går. Illustrer hans ”oplysning” og tegn (eller beskriv) hvordan solen er årsag til alt 
 • Vis, hvordan hulemennesket ser på sit tidligere liv herunder æresbevisninger i hulen. Længes han efter hulen?

 

Scene 3: Tilbage til hulen

 • Tegn, hvordan det oplyste hulemenneske oplever at komme tilbage til mørket. Kan han se noget? 
 • Tegn, hvordan det oplyste hulemenneske klarer sig i hulen, og hvordan de andre uoplyste hulemennesker opfatter ham og behandler ham

Når tegningerne er færdige, sættes hvert tegnepar sammen i en gruppe med et andet par. Her skal de både samle op på deres tegninger og koble indholdet af teksten med Platons begreber. 

Først taler de to par sammen om forskelle og ligheder i deres tegninger og får i fællesskab styr på, hvad der foregår i hulelignelsen. Evt. uklarheder bør de dobbelttjekke med teksten. 

Når tegninger og tekst er gennemarbejdede, tager hver gruppe et whiteboard, som de hænger op i klasselokalet. I fællesskab og uden anden hjælp end deres hukommelse skal de tegne og beskrive handlingen i lignelsen. Whiteboard fungerer bedre end papir, da det er nemt at slette og ændre på whiteboards.


Når der er styr på indholdet af teksten, så skal eleverne koble lignelsen med Platons begreber. Man kan med fordel lave en oversigt, som eleverne skal udfylde - evt. kan noget af skemaet være forudfyldt.  

Oversigten kan indeholde en kobling af fænomener og ideer i Platons dualistiske verdenssyn med livet i hulen og livet udenfor hulen i sollyset. Her vil elevernes arbejde både være at beskrive fænomener og ideer vha. hulen og verden udenfor. Tilsvarende kan der være plads i oversigten til at beskrive vejen til indsigt og erkendelse.

Udover at eleverne skal beskrive, hvad der svarer til hvad i hulelignelse og Platons begrebsverden, så bør de også finde centrale citater og beskrivelser i teksten af fangerne, hulen, mødet med solen osv.


Aktiviteten rundes af med en fælles opsamling på Platons begreber i hulelignelsen.

Det kan foregå ved, at en gruppe udvælges tilfældigt til at fremlægge deres skema over Platons begreber og elementer fra hulelignelsen. Resten af holdet kan supplere, hvis de mener, vigtige pointer mangler. 

Det videre arbejde kan være, at eleverne skal lede efter Platons indvirkning på eftertidens europæiske tankegang.

Alternativt kan man tale med eleverne om, hvad man minder mest om, hvis man sidder med sit hoved i skærmen hele tiden: En fange med begrænset indsigt eller en oplyst filosof.


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.