Forskning og viden

Læringscentreret uddannelse i gymnasiet

I ’Gymnasier til fremtiden’ ønsker regeringen at fastlægge klare nationale mål for kvaliteten i de gymnasiale uddannelser. Hvordan bruges målingerne, så de virker som didaktiske hjælpemidler og ikke kontrol?

Formål

Med de seneste års rekordhøje optag på stx-uddannelserne og de videregående uddannelser følger de udfordringer, det skaber for underviseren med at øge læringsudbyttet for alle i et fagligt differentieret læringsmiljø. Disse udfordringer fik i 2014 18 gymnasier til at gå sammen i et netværk med det formål at udvikle et koncept for læringscentreret skoleudvikling.

Hovedpointer

Den umiddelbare konklusion er, at der er en meget stor interesse for at arbejde videre med læringscentreret skoleudvikling, pædagogisk praksis og kompetenceudvikling. Der findes i rapporten en lang række af anbefalinger til dette.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, i 2015.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.