Forskning og viden

Elevfeedback og læring

På Fredericia Gymnasium har der fra efteråret 2013 til efteråret 2014 kørt en række projekter med fokus på formativ evaluering af skriftligt arbejde.

Formål

Formålet med denne rapport har været at undersøge oplevelsen af forskellige typer af feedbacks relevans, og hvordan tillid og tryghed spiller ind i de forskellige feedbackrelationer.

Fokus i undersøgelsen er helt overordnet, hvilke kriterier der gør sig gældende i forhold til oplevet relevans af feedback på skriftligt arbejde. Det gælder både i forhold til at give feedback og at modtage den.

 

Hovedpointer

  • Både lærere og elever oplever såvel elevfeedback som lærerfeedback som relevante aktiviteter med et væsentligt læringsudbytte.
  • Der er dog forskel på, i hvilken grad de vægter dem hver især. En central pointe er, at begge dele er vigtige, og at netop samspillet mellem dem har et særligt potentiale.
  • Hvis de skal opleves som relevante aktiviteter, må kvaliteten af feedbacken sikres gennem for eksempel fælles retningslinjer at give den ud fra.
  • Analyserne viser, at vejen frem mod et meningsfuldt arbejde med feedback, hvor eleverne er i stand til at give brugbar feedback til hinanden, er lang og kræver en massiv indsats fra en eller flere lærere over længere tid.
  • I forhold til spørgsmålet om tillid peger analysen på, at der er en række elementer, der er med til at skabe tillid.

 

Find rapport

Find rapporten på gymnasieforskning,dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Center for Undervisningsudvikling og digitale medier, Aarhus Universitet i 2015.

Rapportens resultater er baseret på observationsstudier og interviews.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.