Forskning og viden

Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

Denne publikation omhandler et aktionsforskningsprojekt gennemført fra 2011-2014, kaldet Socio Media Education (SME).

Inden SME var der udført casestudier i gymnasieskolen, der viste, at lærerne og skolerne reagerede med forbud eller ligegyldighed over for elevernes (mis)brug af sociale medier i undervisningstiden. Hverken forbud eller ligegyldighed var gode strategier i forhold til at aktualisere potentialer og håndtere risici.

Formål

Aktionsforskningsprojektets formål var på baggrund af dette, at eksperimentere sig frem til bedre strategier mellem forbud og ligegyldighed.

Hovedpointer

  • Publikationens analyse peger på, at elever i gymnasiet, ved hjælp af nye digitale medier, opretter forskellige typer af læringsnetværk, hvor de deler information og viden, i forbindelse med skolearbejde.
  • I relation til det undersøgte undervisningsfællesskab kan opstå et polariseret netværkssamarbejde.
  • I den ene pol bliver der netværk til, som hemmeligt deler information for at slippe uden om de faglige krav. Lykkes dette, opstår en snydeadfærd som mindsker elevernes mulighed for faglig progression. Dette vurderes som at kunne være fatalt, hvis elever trækkes med i et sådan netværk, der kan hæmme faglige progression og deltagelse i undervisningsfællesskabet.
  • I den anden pol bliver der netværk til, som også hemmeligt deler information med hinanden og muligvis også med andre uden for klassen, primært med det formål at indløse de faglige krav. Her understøttes en faglig progression, men hemmeligholdelsen ekskluderer andre elever fra at nyde godt heraf, såvel som det modvirker et godt læringssamarbejde i undervisningsfællesskabet.
  • For at elevernes netværk skal virke godt som læringsnetværk i relation til undervisningsfællesskabet, konkluderes det, at det er en betingelse, at lærerne og skolen ikke opererer med forbud eller ligegyldighed overfor de nye vidensproduktionsformer, som styrkes gennem de nye medier.
  • Derimod bør disse netværk kvalificeres aktivt i undervisningsfællesskabet.
  • Undersøgelsen viste, at normerne og omgangsformerne i en klasse kan bevirke, at elever trods et godt fagligt afsæt og ambitioner om at komme videre i uddannelsessystemet, kan blive trukket ned. Det ser ud til at risikoen for at falde igennem er øget med de nye medier.
  • Risikoen består ikke kun i multitaskning og distraktion, men også i de skjulte netværk. Det er paradoksalt, at det ikke kun er elevernes skyld, men i overvejende grad også skyldes, at skolen ikke er på højde med det nuværende mediemiljø.

 

Find rapporten

Find rapporten på tidsskrift.dk

Faktaoplysninger

Publikationen er skrevet af lektor Jesper Tække og lektor Michael Paulsen og er udgivet i 2016.

SME-eksperimentet forløb i dialog mellem lærere og forskere, og undersøgelsen blev gennemført gennem blandt andet observationer, interview, spørgeskemaer og logning af data.

Studiet giver ikke noget empirisk repræsentativt billede af den danske gymnasieskole, men giver indblik i, nogle af de problemer og muligheder lærere og elever står overfor i det nye digitale mediemiljø.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.