Forskning og viden

Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser

I denne rapport undersøges, hvordan de gymnasiale uddannelser kan arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever.

 

Mange elever oplever svære perioder i gymnasiet, og elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Det er en helt central opgave for gymnasierne at skabe læringsmiljøer og lærer-elevrelationer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.

Formål

Gymnasiereformen sætter elevtrivsel på dagsordenen: Elevtrivsel indgår som et af tre retningsgivende mål, gymnasierne skal arbejde med. Målsætningen indebærer, at elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser skal styrkes, og at skolerne har ansvaret for at opbygge sunde læringsmiljøer.

Der er flere konkrete initiativer i reformen, som skal være med til at styrke elevernes trivsel: Fx skal skolerne arbejde for en bedre koordinering af skriftlige opgaver, der er et øget fokus på feedback, og et nyt grundforløb skal støtte op om en bedre start i gymnasiet for eleverne. Endelig skal de gymnasiale uddannelser en gang om året gennemføre en national trivselsmåling, og der skal følges op på målingen gennem en lokal handlingsplan.

 

Hovedpointer

  • Alle elever i EVA’s undersøgelse har i deres tid på gymnasiet eller hf oplevet svære perioder, som de har haft brug for hjælp eller støtte til at komme igennem.
  • Der er brug for et fintmasket net for at fange elever, der mistrives
  • Læreren spiller en afgørende rolle i det at skabe social og faglig trivsel
  • Rummelige fællesskaber kræver et fokus på, at nogle af skolens fællesskaber kan virke ekskluderende
  • De fysiske rammer skal tilgodese både de små og de store fællesskaber
  • Opstarten på gymnasiet er vigtig, men svær
  • Klasserumskultur og gruppedannelsesprocesser skal styres af lærerne
  • En god feedbackkultur kan modvirke præstationspres
  • Vigtigt, at læreren kan støtte eller henvise videre 
  • Skriftlige elevtrivselsundersøgelser kan ikke stå alene

 

Find rapporten

Find rapporten på emu.dk

 

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2019.
Rapporten bygger på et litteraturstudie af elevtrivsel i en skolesammenhæng samt interview med elever, lærere, ledere, elevcoaches og vejledere på seks gymnasiale uddannelser. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.