Forskning og viden

Inspiration til arbejdet med elevtrivsel

Elevernes faglige og sociale trivsel hænger tæt sammen, og det er særlig vigtigt at sætte fokus på at skabe trygge læringsmiljøer, inkluderende fællesskaber og tætte lærer-elevrelationer.

Udgivelsen formidler de vigtigste pointer og indsigter fra undersøgelsen: ”Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser”.

Målgruppen for inspirationsmaterialet er primært lærere, ledelser og andet personale på de gymnasiale uddannelser, der arbejder med elevtrivsel. Konkret kan inspirationsmaterialet inspirere til både skolers og enkelte medarbejderes arbejde med elevtrivsel gennem viden, refleksionsspørgsmål og konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med elevtrivsel.  

Inspirationsmaterialet bygger på et litteraturstudie af elevtrivsel i en skolesammenhæng samt interview med elever, lærere, ledere, elevcoaches og vejledere på seks gymnasiale uddannelser.

Faktaoplysninger

Udgivelsen er udgivet af EVA Danmarks Evalueringsinstitut og kan hentes her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.