Forskning og viden

Viden Om - Klasseledelse i gymnasiet

Denne Viden Om-udgivelse formidler forskningsbaseret viden om klasseledelse, der er betegnelsen for de handlinger, en lærer løbende foretager sig for at udvikle eleverne både fagligt og socialt.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Kasseledelse rummer tre dimensioner, som i praksis er tæt forbundne: 1) at skabe et godt læringsmiljø, 2) at lede elevernes læring og 3) at etablere gode relationer. 

Udviklingsredskabet er bygget op i tre faser. Hver fase består af en række arbejdsspørgsmål, der hjælper jer til at komme rundt om væsentlige aspekter af jeres klasseledelsespraksis.

Power Pointen giver et overblik over hovedpointerne i klasseledelse og kan give inspiration til det videre arbejde.

Vidensnotaterne Klasseledelse i grundskolen og Klasseledelse i gymnasiet er baseret på en vidensopsamling af international og skandinavisk forskningslitteratur om klasseledelse.

Kreditering

Viden Om - Klasseledelse er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.