Artikel

Innovation i fransk

En innovativ tilgang  kan styrke elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer.

I denne artikel er der forslag til aktiviteter og forløb, som kan inddrages i undervisningen. Der er også forslag til, hvordan eleverne kan arbejde innovativt i deres SRP.

Innovation forstås som et nyt forslag eller et nyt produkt i den konkrete sammenhæng. Der er flere måder at få eleverne til at arbejde innovativt på, og det kan bidrage til den sproglige fordybelse. For at kunne udarbejde nye forslag og/eller nye produkter, må eleverne først sætte sig grundigt ind i eksisterende materialer, tiltag og produkter. Derfor kan det innovative arbejde ses som et sprogligt arbejde, som er med til at styrke den sproglige kompetence.
I forløb, hvor eleverne eksempelvis skal undersøge forbrug af emballage eller madspild, må de først sætte sig ind i ligheder og forskelle mellem de to kulturer: den danske og den franske. Derfor giver innovative projekter også mulighed for at styrke elevernes interkulturelle kompetence. Herunder gives eksempler på, hvordan det innovative arbejde kan integreres i undervisningen.

 

Formidling til en ny målgruppe

Man kan bede sine franskgrupper om at forberede hvert sit emne til et franskhold på et lavere niveau på skolen, fx sådan at et 2g-hold forbereder en lille undervisningssekvens til et 1g-hold. Gruppen bestemmer selv, hvilket emne de vil formidle og undervise i – med visse benspænd.
Et benspænd kan være, at der skal indgå en elevaktiverende sekvens, eller at målgruppen skal trænes i et bestemt ordforråd eller grammatisk emne. For at højne kvaliteten af elevernes forberedelse og gennemførsel af sekvensen kan man bede målgruppen om at evaluere på nogle bestemte parametre; eksempelvis klarhed i emnet, formidling, forståelse af det franske sprog, elevaktiverende øvelser, fagligt udbytte. 

 

En alternativ turistguide

Eleverne kan også arbejde innovativt ved at udarbejde en alternativ turistguide til deres by (eller større naboby) med seks-otte steder efter elevernes valg. Det kan være steder, som eleverne opfatter som ”deres” i byen, oversete caféer, smukke facader, steder med en særlig historie eller lignende. Det vil sige, at turistkortet skal fungere som et alternativ til mere kendte attraktioner - men kendte attraktioner kan naturligvis også indgå, hvis eleverne finder dem interessante. Produktkravet er et alternativt turistkort eller en rute indsat på et Google Maps: Eleverne sætter punkter på kortet, navngiver kortnålene og laver korte beskrivelser af stederne på fransk og giver deres bud på, hvorfor de elsker netop dette sted. Som supplement til kortet udarbejder eleverne en dansksproget (eller fransksproget) pitch på under to minutter, som begrunder de valgte steder på kortet.

 

Genreskrivning

Forløb kan afsluttes med en innovativ produktion, hvor eleverne skal skrive i én af genrerne, de kan møde til skriftlig eksamen. Produktet skal have et indhold/budskab, der for målgruppen tilfører noget nyt og forbedrende af enten kulturel, social eller økonomisk art.
Alt efter forløbets tema kan elever fx skrive:

  • et debatindlæg til Facebook eller en blog med nye idéer til at tackle ungdomsarbejdsløsheden i Frankrig.

  • et brev til den marokkanske regering med argumenter for at give marokkanske kvinder flere rettigheder.

  • en artikel til et skoleblad i Paris’ nordlige forstad Seine-Saint-Denis, der giver bud på nye fritidsaktiviteter for områdets unge; tiltagene skal bl.a. dæmme op for forstadens ungdomskriminalitet.

  • en mail til en kommune i Sydfrankrig (med kyststrækning og strande), som opfordrer kommunen til at forbyde al brug af engangsplast, fx poser, bestik, flasker og kopper.

 

SRP

Der er flere oplagte muligheder for at arbejde innovativt i studieretningsprojektet. Et sådant projekt kræver, at eleven sætter sig grundigt ind i kulturforskelle, praksis, samfundsforhold og evt. lovgivning. Man kan fx forestille sig, at eleven kan søge inspiration i de franske indkøbsmønstre for at lave et forslag til ændrede indkøbsmønstre i Danmark og adressere forslaget til lokalpolitikerne (mindre emballage/mindre madspild/flere lokale og sæsonprægede råvarer, idet mange indkøb i Frankrig foregår på markeder). Dette kunne eleven arbejde med i fransk og samfundsfag (segmentanalyse, EU-lovgivning).

Et andet forslag er at udarbejde materiale til en fransk gymnasieklasse om danske tv-serier. Eksempelvis kunne man (med fagene fransk og dansk) målrette undervisningsmateriale, som fokuserer på den særligt skandinaviske samfundsmodel, uformelle relationer og ”le hygge”.   

 

Kreditering

Mette Bering, Roskilde Gymnasium, og Mimi Sørensen, Hvidovre Gymnasium & HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.