Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - december 2019

Nyhedsbrev om: hvilken læreplan man skal følge, skriftlige prøver til eksamenstermin maj/juni 2020, tilladte hjælpemidler til den skriftlige prøve, vejledende opgavesæt til fortsættersprog, lærerens hæfte.

Hvilken læreplan skal man følge

Elever, der er startet i 1.g fra og med august 2017, følger den nye læreplan fra 2017. Det betyder, at nuværende både 1., 2. og 3. g-klasser følger læreplan 2017. Vi følger således kun én læreplan, nemlig 2017. Alle kursister og elever på hf -2 og hf-enkeltfag følger ligeledes læreplaner fra 2017. Se Læreplaner 2017.

 

Skriftlige prøver

Til de skriftlige prøver for både begyndersprog A og fortsættersprog A benyttes således den todelte prøve med delprøve 1 og delprøve 2 jf. læreplan 2017.

Delprøve 1 udleveres stadig på papir. Besvarelsen afleveres efter højst 1 time (begyndersprog) og højst 1,5 time (fortsættersprog). Som noget nyt udleveres delprøve 1 i to hæfter: ét opgavehæfte og ét teksthæfte med tekst A. Eleverne kan beholde teksthæftet/tekst A under hele prøven. Tekst A ligger som tidligere også online på Netprøver.

Tidligere prøvesæt kan findes på Materialeplatformen.

 

Tilladte hjælpemidler

Som tidligere meldt ud forholder det sig således:

Delprøve 1:

Ingen hjælpemidler tilladt til delprøve 1.

Delprøve 2:

Til delprøve 2 er der som udgangspunkt ikke adgang til internettet!

Dog tilladt: Konkrete dybe links til materiale fx online ordbøger, i-bøger, online grammatikker, verbix, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen og ikke kan opbevares lokalt, dvs. ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer.

Ikke tilladt: Internetsøgning, interaktive programmer, som fx google translate og andre oversættermaskiner og interaktive verbebøjere. Oversættelsesværktøjer i fx word går oftest på nettet, selvom det ikke altid er synligt for eleven og er således ikke tilladt.

Se yderligere Lærerens hæfte  og Eksamensbekendtgørelsen

To vejledende opgavesæt til fransk fortsættersprog A

Der er to Vejledende opgavesæt til fransk fortsættersprog A til henholdsvis hhx og stx. Det første vejledende opgavesæt ligger under 2018, og det andet vejledende opgavesæt ligger under 2019. Opgavesættene ligger som Zipfiler, der skal pakkes ud.

 

Lærerens hæfte

Lærerens hæfte til fransk fortsættersprog findes under henholdsvis hhx og stx: Fransk ˃ fortsættersprog A ˃ skriftlige prøver. Lærerens hæfte er en lærervejledning med to bilag. Bilag 1 indeholder en oversigt over opgavetyper og pointsatser, mens bilag 2 indeholder et vejledende retteark.

De digitale prøvesæt downloades som zip-filer. Man skal vælge udpak alle, når man pakker zip-filen ud. Herefter kan prøven/opgaven åbnes ved at klikke på index-filen. Delprøve 1 ligger som en pdf og kan printes, mens delprøve 2 tilgås online.

 

Mod den skriftlige prøve på fransk fortsættersprog A, 2020

For at træne eleverne på fortsættersprog A i den nye skriftlige prøveform kan man som tidligere nævnt benytte opgavesæt til begyndersprog A. Opgavesættene til begynder- og fortsættersprog A er som nævnt tidligere overordnet opbygget på samme måde med en delprøve 1 og en delprøve 2, ligesom prøven overordnet tester de samme sproglige områder og bygger på det samme sprogsyn jf. læreplan 2017. Eftersom niveau og indhold er i overensstemmelse med de faglige mål på det enkelte niveau, kan man tage højde for dette i både træningsarbejdet og i vurderingen.

Prøvesæt fra hhx og stx på både fortsættersprog og begyndersprog kan ligeledes benyttes på tværs af skoleformer, da prøvesættene er opbygget på samme måde samt har de samme testområder og opgavetyper, dog tonet jf. skoleform.

 

Emu

På emu findes forslag og ideer til hvorledes, man kan arbejde med og træne genrekompetencer i undervisningen med bl.a. henblik på den skriftlige prøve. Materialet er blot ment som inspirationsmateriale og ikke krav.

På emu kan man også tilmelde sig nyhedsbreve fra fagkonsulenten.

Processen med at organisere materiale på emu er i gang, og redaktøren lægger løbende materiale op. Hvis I har ideer og ønsker til materiale til emu, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig derom.

 

Fransklærernes dag på den franske ambassade

Den franske ambassade markerede den 28. november som une journée internationale du professeur de français som følge af præsident Emmanuel Macrons udmelding om og hensigt med at hædre både fransk og (fransk-)lærere i Frankrig og internationalt med denne fællesdato både i år og i fremtiden. Efter ambassadørens velkomst var der rundbordssamtaler og oplæg med fokus på fransk i det danske undervisningssystem helt fra grundskole til de videregående uddannelser.

 

FIP 2020

Der afholdes som tidligere udmeldt FIP, Fagenes udvikling i praksis, i foråret 2020. Den 10.marts på Gl. Hellerup Gymnasium (Kbh) og den 15.april på Marselisborg Gymnasium(Århus). Tilmelding foregår som tidligere år via GL.

Der bliver fortsat fokus på implementering af de nye læreplaner (2017), og som udmeldt på FIP 2019 bliver hovedemnerne: 1. Mundtlig prøve: selve prøven, eksamenstekster, billeder og interkulturel kommunikativ kompetence, samt hvorledes man kan arbejde med interkulturel kommunikativ kompetence i undervisningen. 2. Innovation og studie- karrierekompetence i forhold til franskfaget. Detaljeret program kan ses via GL.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.