Aktivitet

Lær franske gloser

Det kan være næsten uoverskueligt for eleverne at få styr på rigtig mange ukendte gloser i en tekst. Lær dem at arbejde systematisk med at opbygge deres ordforråd. 

 

Aktiviteten kan gennemføres alle niveauer på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Anslået tidsforbrug: ca. 15 minutter.

Eleverne lærer franske gloser samtidig med, de træner deres udtale. De lærer at tænke gloser grammatisk og semantisk. På denne måde styrker eleverne deres passive og aktive ordforråd.

Der arbejdes med blandt andet følgende faglige mål i fransk begyndersprog A: ” læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra forskellige litterære og ikke-litterære genrer, herunder medietekster”.

 

Planlægning/overvejelser

Det kan være nødvendigt at lære eleverne en strategi til at lære gloser. Hvis eleverne ikke er gode til at læse lektier, kan man indlede timen med, at eleverne arbejder hver for sig med lektien det første kvarter.

De arbejder selvstændigt og i tomandsgrupper.

 

Fordel afsnit/linjer i en tekst til hver elev. Giv følgende lektie for:

  1. Hver elev finder selv mindst 5 gloser i tekstafsnittet, som han/hun ikke kender eller ikke kender så godt.
  2. Gloserne skrives på klassens fælles sheet (OneNote eller Google Docs) eller på en padlet.
  3. Eleverne skriver den danske oversættelse af glosen ved siden af.
  4. De skal forberede at kunne ordklassebestemme dem, forklare dem på fransk og indsætte dem i en sætning.

 

Forløbets opbygning

 Eleverne træner alle gloserne, som eleverne har forberedt som lektie. De udtaler "deres" gloser højt flere gange og bliver fortrolig med både udtale og betydning. Læreren går rundt og hjælper.

Lad det gå på omgang at sætte gloserne ind i en sætning, således at alle elever bliver hørt én gang.

Igangsæt to-mands-arbejde, hvor eleverne siger sætninger til hinanden med deres øvrige gloser.

 

Evaluering

Næste gang beder læreren eleverne fremsige deres gloser og disses betydning (uden at se på arket).

Læreren spørger ind til udbyttet af denne læringsstrategi og peger på transfer af teknikken til andre fag. Øvelsen kan gentages med andre tekster.

 

Kreditering 

Produceret af Christine Lehn-Schiøler, H.C. Ørsted Gymnasiet

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.