Artikel

Hjælp eleverne i gang med at læse tekster på fremmedsprog

Idéer til få eleverne i gang med at læse tekster i fremmedsprogene og gå konstruktivt til tekstlæsningen.

For en del elever kan en tekst på fremmedsprog virke uoverskuelig, hvis den bare ligger en anelse ud over det sprog, de kender og mestrer. Her er der tre enkle tips til at få eleverne i gang med en mere tekstnær og konstruktiv læsning samt bud på, hvordan en formativ evaluering kan hjælpe dem til at blive bevidste om, hvordan de bedst går til læsningen.

 

Giv tekstlæsningen et mål

Et enkelt greb er at have en tydelig målsætning for tekstlæsningen. Eleverne skal ikke blot vide, hvilke sider, de skal læse, men også hvad der er tekstlæsningens formål - eksempelvis at resumere teksten, danne sig et overblik over personer og holdninger, finde motiv for en karakters handling eller finde oplysninger til at beskrive en person eller et sted. 

 

Forbered læsningen sammen

Start også op med en fælles forberedelse til tekstlæsningen, hvor eleverne får repeteret gloser og vendinger, de kender og som er med i teksten. Marker eksempelvis sammen eller på forhånd velkendte gloser med grønt, bekendte gloser med gult og nye gloser med grønt. Bed eleverne skimme igennem de grønne, om der er noget som skal repeteres, og gennemgå kort de gule og røde, inden de starter på tekstlæsning. Alternativt kan eleverne selv markere ord, de kender, men ikke lige kan huske, og så bagefter ”bytte ord” med sidekammerater.

 

Brug tekstlæsningen

Sæt eleverne til at arbejde meget tekstnært efterfølgende, så de med samme har gavn af at have brugt tid på at arbejde med at forstå tekst. Suppler oversættelse eller spørgsmål med  øvelser, hvor eleverne arbejder mere direkte med at (gen)bruge vendinger og gloser i teksten, de har set før og/eller kan bruge. Udvælg og skriv dem eksempelvis sammen op tavlen eller på sedler, og sæt eleverne til at bruge dem i en samtaleøvelser - eksempelvis i strukturer fra cooperative learning som quiz-og-byt, dobbeltcirkel eller vælg fra viften.

 

Tal om gode strategier for tekstlæsning

For en del elever er udfordringen, at de meget hurtigt giver op. Her er der brug for at få skabt en dialog om, hvordan man konstruktivt går til tekstlæsning. Det kan gøres ved at lade eleverne besvare et spørgeskema om læsevaner som det nedenstående, hvor de kan vælge både lukkede og mere åbne konstruktive tilgange til tekstlæsning.Tilgangen har afsæt i den amerikanske psykolog Carol Dweck’s tankegang, om at elever går til et fag/opgaver med enten et fastlåst eller et udviklende mindset. 

Tilføj gerne svarmuligheder i evalueringen nedenfor, som passe til konteksten og elevernes forudsætninger. Gennemfør evalueringen og gennemgå svarene (anonymt) i klassen, og tal om de gængse strategier og de fordele og ulemper, de har. Efterfølgende kan man også ved tekstlæsning angive, hvordan man ønsker eleverne skal læse og bruge det til en refleksionsøvelse.

Hvad gør du, når du skal i gang med at læse? (Udfordring)

 • Jeg læser bare.
 • Skimmer teksten for lige at finde meningen.
 • Læser et par ord og begynder at slå op, men går tit i stå.
 • Slår mange ord op og prøver, at få det til at give mening.

Hvad gør du, når der er en sætning, du ikke synes, giver mening? (Modstand)

 • Giver op, for så får jeg jo ikke noget ud af læsningen.
 • Læser videre – der er så meget, jeg ikke ved, når det er tekster på et andet sprog.
 • Spørger læreren eller en fra klassen, der har styr på det.
 • Prøver ordbogen, men Google Translate er tit bedre.

Hvad gør du, når du er færdig med at læse teksten? (Indsats)

 • Jeg slapper af – jeg kan det jo godt!
 • Ser på sætninger, jeg er usikker på.
 • Tænker på, hvad jeg kan sige om teksten.
 • Noterer ord og sætninger, jeg godt vil kunne.

Hvad gør du, når de andre I klassen oversætter eller svare på spørgsmål? (Samspil)

 • Oversætter med/svarer inden i hovedet
 • Venter på, at jeg kan byde ind
 • Falder i staver

Hvad gør du, hvis en anden elev forstår teksten anderledes end dig? (Feedback)

 • Ikke noget – det er jeg vandt til
 • Tænker, at de har misforstået noget.
 • Bliver irriteret over, at læreren ikke spørger mig.

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium, i samarbejde med CFU


EMU.dk: Cooperative learning: Giv eleverne ordet: Introduktion til cooperative learning af Annette Hildebrand Jensen, Cand.pæd.pæd., underviser og konsulent.

EMU.dk: Hjælp eleverne med at læse tyske tekster: Idéer til tysk. 

Mindset Task Force: Introduktion (video og tekst) samt øvelser til at arbejde med mindset i undervisning på et gymnasialt niveau. Materialerne er udviklet i forbindelse i et samarbejde mellem syv gymnasier i projektet Fra performancekultur til læringskultur.

Videnomlaesning.dk: Metoder til bedre læsning på HF (pdf): Brochure med introduktion til stilladseret læsning – reading to learn – og idéer til tekstnære øvelser i læsning i dansk som også kan overføres til fremmedsprog.


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.