Aktivitet

På studietur med fysik

Det kan være en udfordring at få faglighed ind i programmet for en studietur. Her gives en række forslag til aktiviteter, som kan laves på en vilkårlig destination.

Aktiviteterne er tænkt som et supplement til det sædvanlige studietursindhold med besøg på naturvidenskabsmuseer, forskningsinstitutioner, virksomheder med videre.

Aktiviteterne kan udføres i grupper på ca. 4 elever i hver. Efterfølgende kan eleverne udarbejde et skriftligt eller mundtligt produkt. Det bør aftales på forhånd, hvordan eleverne skal dokumentere deres arbejde.

 

Lad eleverne udforske byen med WOOP!

Du bør sikre dig, at eleverne har et telefonabonnement med data, før du bruger WOOP i udlandet.
Med mobilappen WOOP kan du lave opgaver som kun aktiveres, når eleverne befinder sig på det rette sted. Der bruges geolokalisering. Opgaverne kan relateres til det sted, eleverne befinder sig, eller det kan være rene fysikopgaver. Der er mulighed for at indsætte billede/video og en opgavetekst. Eleven kan gives tre svarmuligheder og der kan gives feedback. Opgaverne kan med fordel fordeles på begge studietursfag.

Du kan sætte eleverne til at tage et gruppebilleder på opgavedestinationerne og uploade dem til et fælles drev. Det giver kontrol med, at eleverne er de rigtige steder og så har I en samling sjove billeder som fælles minde om turen.
For at kunne lave opgaver og oprette en ”jagt” skal du oprette dig som bruger. Eleverne kan nøjes med at deltage via en pinkode, som du udleverer til dem.

Læs om WOOP på sitet Den Danske Spejderbevægelse (dds.dk), hvor der også er instruktionsvideoer.

 

Phyphox app

Mobilappen phyphox (phyphox.org) tilbyder en lang række målinger og eksperimenter, som kan foretages af eleverne direkte med deres mobiltelefoner. Nedenfor er der en række aktiviteter, som kan udføres med phyphox.

Du kan læse mere her: Digitale kompetencer i fysik - en samling af vejledninger og forløb (emu.dk).

 

På flyveturen

  • På flyveturen 1: Lad eleverne medbringe en tom plasticflaske. Åbn den midt på flyveturen og skru proppen godt på. Observér, hvad der sker med flasken, når flyet lander. Lad eleverne forklare.

  • På flyveturen 2: Mål lufttrykket med phyphox både før start og under flyveturen. Eleverne kan også udføre dataopsamling på et længere stræk, fx under opstart. Data kan eksporteres til senere analyse. Kan man finde flyets højde under flyveturen? Hvorfor/Hvorfor ikke?

  • På flyveturen 3: Benyt phyphox til at måle flyets acceleration under opstarten. Læs telefonen vandret, så den måler langs med én akse, det gør det lettere at fortolke data.

 

Højdemåling

Find et sted, som tilbyder en højdeforskel. Det kan være en høj bygning, fx hotellets trappe, en bakke, et bjerg eller lignende. Brug phyphox til at måle lufttrykket ved bunden og på toppen. Benyt teorien om trykket af en gassøjle til at bestemme højden. Sammenlign med phyphox’ egen højdemåler.

Eleverne kan også udføre dataopsamling i phyphox, hvor tryk og tid måles. Data kan eksporteres til efterfølgende analyse, hvor man fx kan undersøge tilvækst i potentiel energi og derved elevens effektomsætning på turen opad.

Hvis I skal på en længere bustur i et område med højdeforskel, kan eleverne to og to måle samtidige værdier af højde og tryk langs med ruten op ad et bjerg/en bakke. Hjemme kan data plottes og analyseres.

 

Trappeløb

Find en trappe og mål dens lodrette højde. Det kan gøres med et målebånd eller med trykmåling, hvis trappen er høj. Lad eleverne måle deres effektomsætning, når de løber op ad trappen. Hvem har den største effekt?

 

Elevator

Hvis der er en elevator på hotellet, så mål højde, hastighed og acceleration med phyphox appen. Se under ”everyday life - elevator” i phyphox.

 

Solhøjde og breddegrad

Mål breddegrad og solhøjde ved middagstid både hjemme og på destinationen.

Sammenlign forskellen i breddegrad mellem destinationen og hjemme.

Diskutér solhøjdens betydning for årstider. Breddegraden kan måles med fx phyphox GPS.

Solhøjden kan måles med phyphox inclination og telefonens skygge eller ved at benytte en lodret pind, pindens skygge og et målebånd. På timeanddate.com kan du med ”sun calculator” finde aktuelle data om solen, bl.a. solhøjden på et givet sted og et givet tidspunkt.

 

Nordstjernen og breddegrad

Hvis destinationen giver mulighed for et kig til stjernehimlen, så lad eleverne finde Nordstjernen via stjernebilledet Karlsvognen.

Mål Nordstjernens højde over horisonten, hertil kan phyphox inclination fx benyttes.

Bestem også breddegraden med GPS og sammenlign. Gentag øvelsen hjemme i Danmark.

 

Stjernehimlen

Hvis destinationen giver mulighed for et kig til stjernehimlen, så brug appen SkyView til at finde stjernebilleder. Find Nordstjernen. Lav de samme observationer hjemme og på destinationen. Er der forskel?

 

Jordens omkreds

Find en vej eller en park, hvor eleverne kan gå syd-nord og over en strækning på mindst 100 m. Mål fx afstanden med et medbragt målebånd eller en snor af en kendt længde, fx 20 meter. Mål breddegraden med GPS på telefonen i starten og slutningen af turen. Beregn forskellen i breddegrad og benyt dette til at beregne Jordens omkreds.

Du kan fx bruge phyphox, som tilbyder GPS koordinater med decimalangivelse.

 

Produkt og evaluering

Hjemme på skolen igen kan eleverne udarbejde et skriftligt produkt, hvor de uddyber og forklarer deres arbejde med aktiviteterne på studieturen. De kan også holde et mundtligt oplæg for hinanden i matrixgrupper.

Arbejdet kan efterfølgende danne udgangspunkt for en klassesamtale, hvor eleverne kan reflektere over, at ”der er fysik i alting”. Det kan måske skærpe deres nysgerrighed for at undersøge fænomener, som de oplever i deres hverdag.

 

Kreditering

Jens Bang-Jensen, Egedal Gymnasium & HF i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.