Aktivitet

Få styr på falsk historie

Falsk historie er et lige så stort problem som Fake News. Med Claire Wardles skema til klassificering af kilder/hjemmesider kan eleverne få styr på forskellige former for falsk historie. På den måde kvalificeres elevernes digitale dannelse. Aktiviteten, som tager ca. 90 minutter, egner sig til alle niveauer i faget historie på gymnasiale uddannelser.
 

Formålet med aktiviteten er at give eleverne overblik og få dem til at analysere og reflektere over brug af ”falsk historie”. Der arbejdes med følgende faglige mål (STX, A-niveau):

  • Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie.

  • Opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden.

Artikel med Claire Wardles klassificeringsskema er nødvendig læsning for læreren, og klassificeringsskemaet i artiklen skal eleverne bruge.

 

1. Planlægning/overvejelser

Eleverne kan på forhånd have læst teori om falsk historie og historiebrug, men det er ikke noget krav. Det er derimod vigtigt, at læreren inden aktiviteten har fundet en række kilder/hjemmesider af varierende lødighed – herunder hjemmesider med decideret ”falsk historie”. I alt 4-7 eksempler (fx sider som: www.vikingvirkelighed.dk, https://www.ms.dk/palaestina, http://www.jydskatomkraft.dk og https://whitehouse.org/)

 

2. Opbygning

  • Læreroplæg, hvor begrebet ”falsk historie” forklares. Herunder hvad forskellen på falsk historie og tendens/vinkling er.

  • Læreroplæg med forklaring af Clarie Wardles klassificering af Fake News, og hvordan hendes skema kan anvendes i historie.

  • Udlevering af materiale (typisk links til hjemmesider) til elevarbejde.

  • Eleverne arbejder ca. 60 minutter med 6-10 eksempler og sætter dem ind i Wardles klassificeringsskema.

  • Opsamling, hvor grupperne præsenterer deres resultater i plenum.

 

3. Evaluering

Som en del af feedbacken i plenum diskuterer alle eleverne kildernes/hjemmesidernes placeringen i Wardles skema. Aktiviteten lægger op til et større forløb om ”falsk historie”, hvor bl.a. diskursanalyse og konspirationsteori kan inddrages.

 

Kreditering 

Produceret af Lars Due Arnov, Gribskov Gymnasium/CFU-webredaktør.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.