Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Historie. April 2020

Nyhedsbrevet handler om links til materiale på emu om virtuel undervisning, links til FIP samt nyt om afviklingen af SRP.

Statsminister Mette Frederiksen har mandag den 23. marts forlænget nedlukningen af bl.a. uddannelsesinstitutioner frem til 13. april, og vi må derfor indstille os på undervisningen den næste tid fortsat skal være virtuel.

Heldigvis er vores fag ikke det værste at skulle undervise i som fjernundervisning, selvom muligheden for at sikre at alle er med reduceres. Samtidig har en række forlag stillet en betydelig samling af digitalt materiale til rådighed, således at det skulle være muligt at lave forløb i en meget bred vifte af emner.

Der er på emu’en lagt en lang række inspirationsartikler op om virtuel undervisning med fokus på didaktik, konkrete redskaber, gode links til de enkelte fag og meget andet (se links i bunden).

Afviklingen af SRP
Et andet forhold, der fylder meget for tiden, er afviklingen af første omgang SRP efter ny læreplan. Til trods for det uheldige i forhold til overgangen til nødundervisning, har størstedelen af tilbagemeldingerne herom været, at det er forløbet fint – også mht. virtuel vejledning. Og som forventet har vores fag igen været meget populært: På baggrund af de første indmeldinger til ministeriet indgår historie i ca. 29% af alle SRP’er! 7758 ud af de 26818 indmeldte opgaver.

Flest SRP’er er i samarbejde med engelsk, næstflest med samfundsfag, tredjeflest med biologi/biotek og på fjerdepladsen over samspils fag ligger matematik. Der er i alt indmeldt 95 opgaver, hvor historie er eneste fag.

Links:

Materiale fra årets FIP-kursus findes her.

Om adgang til forlagenes materialer, se her.

Om fjernundervisning i historie, se her.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.