Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - august 2023

Tak for censorevalueringer, tilmeld jer de kommende FIP-kurser, og læs vejledningen til læreplanen for gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF). 

Kære fagfæller

Velkommen tilbage til et nyt skoleår, jeg håber alle har haft en god sommerferie.

Først og fremmest vil jeg gerne takke alle, der har besvaret spørgeskemaet vedr. årets censorevaluering af eksamen. I skrivende stund drejer det sig om over 300 lærere, og flere tikker fortsat ind. Mange har brugt tid på uddybende kommentarer og forklaringer, og jeg er meget taknemmelig for alle jeres svar og al den viden om fag og praksis, I hermed bidrager med. Det er en betydningsfuld kilde til indsigt, som jeg vil vende mere formidlende tilbage om, også på årets FIP-kurser.

En konkret frugt af sidste censorevaluering er en skrivelse vedr. teori, metode og begreber i historiefaget og hvordan vi kan forholde os til dette ved den afsluttende prøve. Formålet med skrivelsen er at indkredse det teoretisk/metodiske/begrebsmæssige felt i historie som undervisningsfag og at give gode råd til operationaliseringen og bedømmelsen heraf. Det er mit håb, at skrivelsen desuden kan fungere som oplæg til konstruktive drøftelser i faggrupperne rundt om i landet. Find skrivelsen på EMU: Fagkonsulentens gode råd om teori, metode og brug af begreber ved prøven på stx og hf | emu danmarks læringsportal

Dette skoleårs FIP-kurser for historiefaget i stx/hf/GIF løber af stablen 6. feb. 2024 (vest) og 7. feb. 2024 (øst). FIP-kurset i KS afholdes igen i dette skoleår på Fredericia Gymnasium og løber af stablen 21. marts 2024. Alle FIP-programmer vil være at finde på GL-e’s hjemmeside i løbet af september. Årets overordnede tema er digital og teknologisk dannelse, men også andre problematikker vil blive taget op, bl.a. med afsæt i censorevalueringen. Jeg håber, at rigtig mange har tid og lyst til at deltage – det er et godt sted at mødes og drøfte vores fag og udvikle vores praksis i fællesskab.

GIF (Gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede) rummer - som nogle, men langt fra alle, ved -historiefaget på hhv. B- og C-niveau, begge med hovedvægt på dansk historie. Det glæder mig at kunne meddele, at der nu er lavet læreplansvejledninger til begge læreplaner. De er at finde på BUVM’s hjemmeside og vil forhåbentlig fungere som både hjælp, inspiration og afklaring for såvel jer, der underviser i GIF, som jer, der skal ud som censorer: Vejledning til læreplan for historie B, GIF (uvm.dk) og Vejledning til historie C, GIF (uvm.dk). De øvrige vejledninger til læreplanerne i stx og hf/ks blev justeret i juni og ligger, hvor de plejer på UVM’s hjemmeside.

Til november gennemføres årets fagdidaktiske modul, hvor godt 40 pædagogikumkandidater samles i tre intense dage. Allan Ahle, Kristian Iversen og jeg selv glæder os meget til at møde jer alle sammen. Jeg vil opfordre alle, der i år har pædagogikumkandidater i faggruppen til at bakke op, lytte med og få glæde af al den inspiration og sparring, der er forbundet med pædagogikumforløbet.

Fagkonsulentens Forum starter i år torsdag d. 7. sep. kl 15-16 – se på Historielærerforeningens hjemmeside, hvordan du deltager, evt. sammen med din faggruppe. Årets første tema er problemstillingsbevidsthed – men alle spørgsmål og overvejelser er velkomne.

I relation til det nyeste kernestofpunkt ’Holocaust og folkedrab’ vil jeg henlede opmærksomheden på de gratis opkvalificeringskurser, der udbydes her i efteråret – allerede i oktober

Husk, at man altid er velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis noget skal vendes.

Rigtig god skolestart til alle!

 

Bedste hilsner

Karen S. Bjerregaard
Fagkonsulent i historie

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.