Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - januar 2022

Omhandler regeringens handleplan mod antisemitisme samt fagkonsulentens forum.

Godt nytår til jer alle sammen, jeg håber I er kommet godt i gang med det, trods alle udfordringer med sygdom, isolation, hjemsendelser osv. I skrivende stund afvikles de sygeeksamener, som vinterens høje Covid-smittetal affødte. Når de er overstået, ser det ud til, at vi foreløbig kan lægge restriktionerne bag os og forhåbentlig gå foråret i møde med en fornemmelse af normalisering efter lange tider med særregler, restriktioner og alle de krumspring, det har krævet, både at lave god undervisning i vores dejlige fag og holde os inden for de udstukne rammer. De særlige muligheder, der findes vedr. afvikling af sommerens eksamener kan findes under retsinformation.

 

Artikler fra FIP på EMU

Som tidligere skrevet ud har årets FIP-kurser indbefattet mulighed for at arbejde med aktioner. Frugterne heraf vil inden årets udgang blive formidlet i en mindre artikel på EMU. Fra de øvrige indslag på årets FIP-kursus ligger der på EMU foreløbig en artikel af Marianne Dietz, der samler op på workshoppen om rollespil. Den kan tilgås ved at gå ind under historiefaget og klikke på FIP. Senere på foråret vil der tillige blive lagt en artikel om interkulturel didaktik af Tine Brøndum – der stod for et fælles oplæg herom - op på EMU.

 

Regeringens handleplan mod antisemitisme

En mere vidtrækkende nyhed er den handleplan mod antisemitisme, som regeringen meldte ud den 25. januar 2022. Handleplanen indeholder en række initiativer på tværs af ministerierne. En del af disse vedrører Børne- og Undervisningsministeriet og herunder de gymnasiale uddannelser i historie. Handleplanen kan tilgås her: Regeringen lancerer handlingsplan mod antisemitisme | Justitsministeriet

 

Obligatorisk undervisning om Holocaust og andre folkedrab

I læreplanerne for idéhistorie og historie i alle de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf og hf-enkeltfag) indføres et krav om undervisning om Holocaust og andre folkedrab. Der vil snart blive udarbejdet udkast til reviderede læreplaner, hvor kravet indgår. Disse læreplaner vil alle blive sendt i høring før endelig godkendelse. Det forventes, at kravet vil være gældende fra skoleåret 2022/23 for nye elever/kursister. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt give nærmere information før høringsperioden igangsættes.

Opkvalificering af undervisere

Der er igangsat et større projekt med professionshøjskoler og universiteter om opkvalificering af undervisere i historie i de gymnasiale uddannelser og i grundskolen til at undervise om Holocaust og andre folkedrab. Der udbydes en række kompetenceudviklingsforløb over de kommende år, som historielærere kan deltage i.

I kan læse mere om initiativet her: Kompetenceudvikling for lærere til at undervise om Holocaust og andre folkedrab - Aldrigmere. Aldrigmere.dk vil løbende blive opdateret med nyheder om projektet, herunder annoncering af kursusdage mv.

Elevengagerende undervisningsaktiviteter

Der bliver fra 2022 mulighed for at få forskellige elevengagerende undervisningsaktiviteter rettet mod undervisning i emnet fx gæstelærerbesøg. Aktiviteterne vil løbende blive udmeldt, og I kan holde jer orienteret på aldrigmere.dk. Der vil komme nye tilbud hvert år, så følg løbende med. Læs mere her: Tilbud til skolerne - Aldrigmere

Aldrigmere.dk og materialer.

Børne- og Undervisningsministeriet driver fremadrettet hjemmesiden aldrigmere.dk. På denne side vil I kunne finde relevante materialer, ligesom I løbende kan finde information om aktiviteter mv. Der vil være fokus på didaktisk tilrettelæggelse af undervisning om emnet Holocaust og andre folkedrab. Der findes bl.a. tre interaktive spil på hjemmesiden, som kan understøtte elevernes arbejde med emnet.

Ligeledes vil hjemmesiden folkedrab.dk, der drives af DIIS, blive opdateret med materialer bl.a. om nyere folkedrab. På aldrigmere.dk vil der blive linket til relevante sider.

 

Fagkonsulentens Forum

For at sikre løbende kommunikation og sparring om den daglige undervisning og årets gang, fortsætter jeg, i samarbejde med Historielærerforeningen, de virtuelle åbne møder, hvor vi løbende kan drøfte det, der er brug for. Det foregår altid den første torsdag i måneden kl. 16-17 via HLF’s hjemmeside. Tidspunktet er valgt, så de fleste vil have overstået deres undervisning, men dog stadig ligger inden for almindelig arbejdstid. Hele faggrupper er velkomne! Man skal oprette sig som bruger, men man behøver ikke være medlem af foreningen for at deltage. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Jeg har givet de enkelte gange en overskrift, men alle spørgsmål og emner er velkomne. Jeg håber, at dette initiativ kan bidrage til øget klarhed og refleksion over vores fag i dagligdagen. Mødekalenderen for resten af året ser således ud:

  • Torsdag d. 3/2: Historie i samspil med andre fag: i KS, i studieretningsfag, på studieture? Hvad har lærerne brug for at vende? Alle spørgsmål og temaer er velkomne!
  • Torsdag d. 3/3: Hvordan får vi trænet det problemstillingsorienterede arbejde? Hvad har lærerne brug for at vende? Alle spørgsmål og temaer er velkomne!
  • Torsdag d. 7/4: Hvordan afslutter vi året? Evalueringer og eksamenstræning. Hvad har lærerne brug for at vende? Alle spørgsmål og temaer er velkomne!
  • Torsdag d. 5/5: Eksamen! Kildesæt, SRP-eksamen, bedømmelseskriterier… Hvad har lærerne brug for at vende? Alle spørgsmål og temaer er velkomne!
  • Torsdag d. 2/6: Overskrift følger – forslag modtages gerne.

Jeg glæder mig til at se jer i Fagkonsulentens Forum, ude i censorland eller andre steder. Husk, I altid er velkomne til at ringe eller skrive, hvis noget skal vendes eller afklares.

 

Kreditering

Karen Steller Bjerregaard, fagkonsulent i historie

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.