Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - maj 2021

Nyt og aktuelt om sommerens eksamen. 

I april kom den ventede vejledning omkring afviklingen af sommerens eksamener, der udfolder og præciserer den politiske aftale. Den kan hentes hér.

Af denne fremgår reglerne omkring prøvegrundlaget, i hvilke tilfælde der kan ske udeladelse af prøvemateriale til en mundtlig prøve og bedømmelseskriterierne ved prøverne.

Bemærk at historie optræder på listen over fag på første side af bilag 1, der handler om prøver, hvor eleven/kursisten trækker ét blandt flere prøvematerialer, der er grundlag for eksaminationen.

Her udfoldes bl.a. at ”Prøvespørgsmålene/-materialerne kan tilpasses ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at udelade temaer/emner/forløb, der er gennemført som nødundervisning.

I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres.

Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange.

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet.

De temaer/emner/forløb, der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Det præciseres også at ”Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form.”

Og så er det også vigtigt at bemærke at: ”Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil inde- bære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.”

På mit sidste virtuelle møde i april vendte vi diverse forhold omkring den forestående eksamen, særligt i historie A, da det for de langt fleste på stx er første gang, de kan få/skal have elever op efter den nye ordning.
Prøveformen og arbejdet med materialesættene hertil har bl.a. været på programmet på FIP-kurserne i 2018 og januar 2020, og der ligger tillige et supplerende vejledende materiale herom på emu.dk: https://emu.dk/stx/historie/fip?b=t6-t1082 og https://emu.dk/stx/historie/proever-og-eksamen?b=t6-t1082

Der er også kommet en tidsplan for afslutningen af skoleåret, der ligesom sidste år beskriver rammerne for de enkelte uddannelser (stx, hf, hfe, m.m.). Bl.a. beskrives igen i år hvordan og hvornår eventuel afgivelse af afsluttende standpunktskarakter skal foregå. Tidsplanen kan tilgås her.

Som nogen måske har bemærket, så har stillingen som fagkonsulent været slået op i dette forår. Det sker automatisk med maksimalt 7 års mellemrum for alle fagkonsulentstillingerne.
Det betyder at dette er sidste nyhedsbrev fra mig, og efter sommeren træder Karen Steller Bjerregaard til som ny fagkonsulent i historie på stx, hf, hfe og gif.
Karen har tidligere været underviser ved de fagdidaktiske moduler i historie for pædagogikumkandidater og medvirket ved en række fip-kurser. Hun er derfor ikke helt ukendt i miljøet. Jeg ser meget frem til at overlade tøjlerne til hende – og selv få mere tid til at undervise i faget J

Jeg vil derfor også gerne slutte af med at sige tusind tak for samarbejde, sparring og samtaler til rigtig mange af jer, der læser med. Det har været fantastisk at tale med SÅ mange af jer – og jeg virkelig nydt arbejdet med faget.
Og en særlig tak til både nuværende og tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse for fantastisk godt samarbejde om utallige projekter – fra læreplansarbejde til roning af vikingeskib!

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.