Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - maj 2024

Fagkonsulenten i historie beretter om årets eksamensarbejde, kunstig intelligens, Fagkonsulentens Forum, FIP-kurser, seksualundervisning og årets generalforsamlingskursus.

Kære fagfæller.

Når I læser dette nyhedsbrev er eksamensarbejdet formodentlig allerede over jer, hvad enten I skal have egne hold op, eller skal ud i landet som censorer for hinanden. Rigtig mange oplever, på trods af periodens intensive karakter, at eksaminations- og censorarbejde også kan udgøre noget af det mest inspirerende og givende konkrete efteruddannelse. Det håber jeg selvsagt for jer alle sammen.

Hvis der alligevel skulle opstå tvivl og brug for afklaring af forskellige problematikker, er man selvsagt velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon. Det gælder også, hvis det handler om SRP-prøver, hvor historiefaget indgår, hvis det er de fag-faglige aspekter, det drejer sig om. Husk, at SRP-prøven altid skal bedømmes ud fra en helhedsvurdering, hvor de SP-faglige mål er i centrum.

Jeg tillader mig endnu en gang at henvise til den skrivelse, jeg har udarbejdet vedr. teori, metode og brug af begreber ved prøven – den ligger på emu, og kan tilgås ved at klikke her. Jeg minder ligeledes om, at man på BUVM’s hjemmeside kan finde både vejledning og skabelon til undervisningsbeskrivelserne – klik her.

I øjeblikket arbejdes der i BUVM på den årlige justering af vejledningerne til læreplanerne. De vil ligge klar i løbet af sensommeren, og jeg vil opfordre alle til at kigge dem igennem, så man er sikker på, at man læner sig op af den senest reviderede og dermed gældende vejledning.

 

Kunstig intelligens

Dette undervisningsår har været særligt præget af den hastige udbredelse af teknologier baseret på kunstig intelligens, de såkaldte chatbots. Arbejdet med at afsøge, hvordan vi i historiefaget skal forholde os hertil vil selvsagt fortsætte næste år og videre frem.

 

Fagkonsulentens Forum

Den sidste omgang af Fagkonsulentens Forum er afviklet torsdag d. 2. maj, hvor fokus var på eksamen.

Pointen med dette forum er, at man en gang om måneden kan stikke hovederne sammen til faglig sparring og spørgsmål, dels til mig, men også sammen med fagkolleger fra hele landet. Det er gratis, man skal ikke tilmelde sig på forhånd gang for gang, og man deltager ved at oprette sig som medlem af gruppen gennem Historielærerforeningens hjemmeside. Det kræver dog ikke medlemskab af selve foreningen at deltage i Fagkonsulentens Forum. Jeg fortsætter med at afholde disse virtuelle møder, så hold øje med de kommende datoer inde i gruppen.

 

FIP-kurser

I år har der i februar været afholdt FIP-kurser i historie. Næsten 120 historieundervisere fra det meste af landet var samlet til oplæg om museologi og remediering, køn og seksualitet i historieundervisningen, elevernes oplevelse af faget, samt ikke mindst digital og teknologisk dannelse, herunder hvordan dette kan belyses i fx forløb om Rusland/Ukrainekrigens digitale mediekrig.

Hvis man som underviser ikke selv har haft mulighed for at deltage i årets historie-FIP-kursus, men gerne vil have mulighed for at sætte sig ind i de forskellige oplæg, er man velkommen til at sende en e-mail til mig, så kan jeg sende slides osv. til jer.

 

Seksualundervisning

Seksualundervisning er fra dette skoleår blevet obligatorisk på stx, toårig hf, htx og hhx. Ledelsen på den enkelte institution afgør tilrettelæggelsen og omfanget, og alle fag kan (men skal ikke nødvendigvis) indgå i dette arbejde.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lavet inspirationsmateriale primært målrettet lærerne. Det indeholder blandt andet specifikke læreplansrettede artikler i mere end 15 gymnasiale fag, herunder historie! Der er også udarbejdet materiale vedrørende formålet med seksualundervisning, generelle anbefalinger, dilemmaer og gode eksempler. Materialet kvalitetssikres af en referencegruppe og er offentliggjort på emu: Seksualundervisning - Undervisningsmiljø - STX | Emu.dk. Jeg håber, at mange af jer vil gøre brug af materialet – både den specifikt historiefaglige og de andre beslægtede fagartikler: samfundsfag, religion osv.

 

Årets generalforsamlingskursus

Mange af jer deltog i årets generalforsamlingskursus, hvor fokus var på Holocaust og andre folkedrab. Som også annonceret på dette kursus, er der udarbejdet en omfangsrig ungdomsuddannelsesfokuseret materialepakke til temaet. Det er gratis og kan frit tilgås på www.aldrigmere.dk eller ved at klikke her.

 

Jeg glæder mig til at møde jer ude i censorland, på næste års FIP-kurser eller måske på de fagdidaktiske moduler, hvis du er så heldig at skulle i pædagogikum i næste skoleår. Det kan også være, at du som erfaren historielærer allerede har tilmeldt dig kurset ’Historiedidaktik 2.0’, der løber af stablen 2.-4. okt. i Vejle? I givet fald, ses vi der.

Rigtig god eksamensperiode til alle – og rigtig god sommerferie, når I når så langt!

 

Bedste hilsner

Karen Steller Bjerregaard

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.