Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - november 2020

Om FIP, udviklingsprojekter, pre-view af fagdidaktisk oplæg om skriftlighed i historie – og kort om elevfordeling og ny karakterskala.

Kære kolleger

Corona spiller desværre fortsat en meget stor rolle i vores arbejde, og det ser ud til, at vi må forberede os på, at der fortsat vil være særlige forhold og regler omkring gennemførelse af undervisningen flere måneder endnu. Jeg henviser til, at man fortsat følger med i udmeldingerne på uvm.dk, hvor der findes svar på en række relevante spørgsmål.

Én af konsekvenserne af de stigende smittetal var, at FIP-kurserne i slutningen af september i Jylland med meget kort varsel skulle omlægges til virtuel afvikling. Dette var selvfølgelig utroligt ærgerligt, da et centralt element i kurserne var sparring med fagkolleger omkring undervisningspraksis. Kurset i København nåede dog at blive afviklet fysisk. Som tidligere beskrevet i nyhedsbreve, er der i år tilrettelagt udviklingsprojekter indenfor tre forskellige temaer, hvorfor første del af kurserne også allerede blev afholdt i september. Jeg har dog fra flere lærere hørt, at denne information ikke nødvendigvis har nået alle institutioner, og at flere derfor ikke har nået at tilmelde sig. Det er jeg selvfølgelig HELT forfærdelig ærgerlig over, men det er ikke så overraskende netop i den nuværende situation, hvor der er mange nye udmeldinger og informationer at forholde sig til dagligt.

Jeg har derfor, i samarbejde med Karen Steller Bjerregaard, forsøgt at lave det igangsættende fagdidaktiske oplæg om skriftlighed i historie som en vodcast. Ideen er at man individuelt eller i grupper (måske endda hele faggrupper) kan se vodcasten og på baggrund af den, arbejde med at indkredse konkrete problemstillinger, som man kan arbejde med i forhold til ens undervisning. I vodcasten præsenteres aktionslæring som ramme for ens arbejde med temaet, hvilket er et forholdsvist nemt tilgængeligt værktøj i forhold til at arbejde med udvikling af undervisningspraksis. Vodcasten er ikke offentliggjort endnu, men kunne man have interesse i at afprøve den, og måske endda tage del i den anden del af FIP-kurset til april, så skriv til mig på christian.vollmond@stukuvm.dk

I slutningen af skoleåret kan vi forhåbentlig, på baggrund af deltagernes arbejde og input, præsentere nogle ideer til hvordan man i historieundervisningen kan arbejde med skriftlighed, funktionel kildekritik og historisk empati.

Selvom meget er udsat eller aflyst, er der dog også noget spændende at følge med i dette efterår. Der er fx varslet forhandlinger omkring elevfordeling, hvilket også har fyldt en del i medierne. Hvis man er interesseret i at danne sig et indtryk af, hvor de forskellige partier står i forhold til elevfordelingsregler, kan man på Altinget læse udtalelser fra en række partier i forbindelse med konferencen ”Hvordan sikrer vi attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet”, afholdt 29/9, arrangeret af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Regioner og Danske Gymnasier.

Den ventede rapport omkring karakterskalaen er blevet afleveret, hvilket også er blevet dækket i medierne. På et senere tidspunkt vil dette emne formentlig også komme til at spille en rolle, da regeringen allerede i januar 2019 meldte ud, at den ønskede en justering af karakterskalaen.

 

Jeg håber I alle får det til at fungere derude!

Mvh

Christian

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.