Artikel

Undervisningssite fra Grænseforeningen

Grænseforeningen står bag undervisningssitet ietGrænseland.dk til ungdomsuddannelserne. Sitet stiller skarpt på adskillige aspekter af genforeningen.

"I et grænseland" er et undervisningssite  og et hæfte "Sameksistens i grænselandet". Materialet er  et oplysnings- og undervisningsmateriale, hvor eleverne kan sætte sig selv og deres egen historie i sammenhæng med den store historie. 

Fokus er fortællingen om samspillet mellem mennesker, kultur og samfund gennem tiderne.

Materialet giver mulighed for at bevæge sig rundt i grænselandets historie og arbejde med sociokulturelle forandringsprocesser. Derved bliver læseren udfordret på kulturel intelligens, på kulturstrømme og sin egen kulturelle kapital. 

Sitet har fire overordnede temaer

  • Identitet og fællesskab
  • Lokal og global
  • Stat og grænse
  • Kultur og medborgerskab

Hvert tema har indgange og emner, som folder temaerne ud både på de lange linjer og i dybden, for at give eleverne interessante udfordringer og vække deres nysgerrighed.

Opgaverne i materialet kan indgå i eksaminer i flere fag.

Temaerne og de enkelte opgaver kan både stå alene eller kombineres, så de passer til det enkelte undervisningsforløb. Der er ikke indtænkt nogen bestemt kronologi.

Opgaverne kan kombineres på tværs af temaer. Hver opgave er inddelt i intro, opgavetekst og materiale. Materialet angiver de fag, de enkelte opgaver er særlig relevante for.

Læs mere

Sitet og hæftet flugter med læreplanerne for ungdomsuddannelserne i Danmark.  

https://ietgraenseland.dk/ samarbejder i flere temaer med www.imgrenzgebiet.de  om opgaver og materiale.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.