Artikel

Kontroversielle emner og kritisk tænkning

Sex, religion, køn, etnicitet og ytringsfrihed er eksempler på kontroversielle emner. At kunne håndtere kontroversielle emner og kritisk tænkning er en central færdighed i et samfund med frihed og folkestyre.

Materialerne, som nævnes i denne artikel, giver inspiration til aktiviteter, metoder og tilgange, der kan understøtte eleverne i at udvikle demokratiske kompetencer, der ruster dem til at indgå i dialog om kontroversielle emner, argumentere, sætte sig i andres sted og forholde sig kritisk.

 

Hvordan taler man nemt om det svære?

Inspirationsmaterialet Hvordan taler man nemt om det svære?  introducerer 15 praktiske øvelser, undervisningsmetoder og læringsstrategier, som alle lægger op til refleksion og evaluering i egen praksis. Øvelserne kan planlægges på forhånd og gennemføres i undervisningen, eller de kan inddrages, når de opstår tilfældigt og spontant, for eksempel på baggrund af begivenheder i samfundsdebatten.

 

Social kontrol som kontroversielt emne

Det’ mit liv – eller er det? er et undervisningstilbud ved C:NTACT om negativ social kontrol. Undervisningstilbuddet indeholder et undervisningsmateriale, som består af personlige fortællinger fortalt via podcast eller film med tilhørende arbejdsspørgsmål og øvelser. Det er motiverende for eleverne, at der tages udgangspunkt i autentiske cases.

Find vejledning, materiale og podcast på contact.dk

 

Kontroversielle emner og håndtering af konflikter

I arbejdet med kontroversielle emner vil modstridende holdninger, der kan være svære at forene, ofte være på spil. Det er i den sammenhæng vigtigt, at lærere og ledelse er forberedt på at håndtere uenigheder og potentielle konflikter. De to film, Konflikter på fællesarealer: Adfærd og Konflikter på fællesarealer: Regler, lægger begge op til væsentlige drøftelser i personalegruppen om at understøtte en adfærd på uddannelsesinstitutionen med fokus på fælleskab og trivsel. Filmene understreger blandt andet vigtigheden i, at der blandt institutionens medarbejdere er klarhed omkring, hvilken type adfærd der ønskes – både verbalt og nonverbalt.      

Find filmene her: Fællesskabende adfærd på fællesområder (duu.dk)              

 

Dilemmaspillet

Brætspillet understøtter elevernes kritiske tænkning og demokratiske diskussion ved at opstille en række forskellige dilemmaer. Gennem diskussion og spil på brættet udvikler eleverne deres evne til at argumentere, foretage perspektivskifte, og tænke kritisk. Eleverne opnår et nysgerrigt blik for hinandens forskelligheder og aktiviteterne binder an til deltagelse i debatter – både som lytter og som taler.

Dilemmaspil samt kort og skabeloner kan downloades på www.duu.dk. Spillet er lavet til udskolingen i grundskolen, men kan tilpasses så det kan bruges i gymnasiet.

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.