Aktivitet

Bør vi hylde Columbus? - Columbusdag verden rundt

Den 12. oktober fejres Columbus’ opdagelse af Amerika verden over. Ikke alle steder er man lige glade for Columbus.
Arbejd med globale kompetencer ved at lade eleverne fremføre forskellige syn på Columbus

I Spanien har den 12. oktober længe været nationaldag, hvor man bl.a. fejrer Columbus’ opdagelse af Amerika. Det gør man også i mange latinamerikanske lande og i USA.
I de senere årtier er der dog kommet mere fokus på, hvorvidt Columbus overhovedet bør hyldes.
Nogle steder bliver Columbus nu set som en grum kolonisator og som repræsentant for et ondt og forkert styre. I Venezuela blev dagen i 2002 fx omdøbt til ”Dagen for de indfødtes modstand”.

I denne lille aktivitet, som varer ca. 180 minutter – typisk over to moduler – er det meningen, at eleverne skal arbejde med tre forskellige syn på Columbus. Det ene syn er positivt over for Columbus, det andet er negativt, mens det tredje er nogenlunde neutralt. 

Eleverne skal i grupper, som får tildelt forskellige syn på Columbus, udarbejde hver deres tale om Columbus. En tale, som man kunne forestille sig skulle fremføres d. 12. oktober.

Aktiviteten kvalificerer bl.a. globale kompetencer (global empati) og er desuden et eksempel på multiperspektivisk undervisning, idet forskellige vurderinger af et fænomen kommer til udtryk.

 

Planlægning/overvejelser

Aktiviteten kan indgå i et forløb om fx kulturmøder eller det kan være en enkeltstående seance med fokus på global empati, multiperspektivisk historie eller historiebrug. Læreren kan evt. overveje ikke på forhånd at informere elevgrupperne om de forskellige syn på Columbus. Det kan give en markant overraskelseseffekt, når eleverne hører de forskellige taler med hver deres vinkling – og måske vil eleverne på denne måde huske aktivitetens faglige pointer bedre.

Læreren kan evt. på forhånd supplere med et lille oplæg om retorik og appelformer for på den måde at stilladsere elevernes arbejde med talerne.

 

Aktivitetens opbygning

Inddel klassen i seks grupper. To grupper skal skrive en tale som er positiv overfor Columbus’ betydning, to grupper skal skrive en tale, som er negativ, mens de sidste to grupper skal skrive en neutral tale.

Dernæst skal grupperne arbejde med deres taler. De skal først finde og undersøge materiale:

Grupperne med den ”positive vinkling” kan fx tage fat i følgende netartikler:

Grupperne med den ”negative vinkling” kan fx tage fat i følgende netartikler:

Grupperne med den ”neutrale vinkling” kan fx tage fat i følgende netartikler:

 

Efter grupperne har læst deres artikler og arbejdet med talerne er det meningen, at talerne skal fremføres i plenum. Lad de to grupper, som har samme vinkel, trække lod om, hvem der skal holde talen. Den anden gruppe og dem i tale-gruppen, som ikke siger noget, skal gennem gestikulering og eventuelt ytringer som ”ja” eller ”hørt” støtte op om talen og taleren. Hvis der er tid til det, kan talens budskaber yderligere markeres gennem påklædning og plakater/støttebannere med statements, der understøtter vinklingen.

 

Evaluering

Når alle tre holdninger/vinkler er blevet hørt afholdes en afstemning om hvilken holdning/vinkel, der bedst repræsenterer, hvordan Columbus bør fremstilles. 
På baggrund af talerne og afstemningen drøftes dernæst i plenum, hvad vi egentlig kan sige om Columbus og synet på Columbus verden over. Der sluttes af med, at klassen i fællesskab skriver de fem vigtigste synspunkter og pointer på tavlen.

 

Kreditering

Lars Due Arnov, Gribskov Gymnasium & HF, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.