Aktivitet

Studie- og karrierelæringsspil historie

"Fag og fremtid" er et brætspil om faget uden for klasserummet og efter studentereksamen. Spillereglerne læses på et minut, og man er klar til at spille, når pladen er printet og spørgsmålene klippet ud.

Hent pdf med spillekort her. Spillekortene skal klippes ud - inklusiv blanke kort til dine egne spørgsmål.

Spilleregler til “Fag og fremtid”

 

Introduktion før spillet

Hvad er “studie- og karriereperspektiv”?

Inddragelse af studie- og karriereperspektiv i undervisningen skal give eleverne viden om og erfaringer med fagenes anvendelse. Det skal give dem rum til at reflektere over egne muligheder og til at træffe valg om egen fremtid i et studie- og karriereperspektiv og i et personligt livsperspektiv.

 

Hvad får man ud af spillet?

Spillet går primært ud på at gøre eleverne bevidst om fagets studieforberedende formål, men det kommer også ind på faglige og dannelsesmæssige aspekter.

 

Lærerens forberedelser

Print spilleplade og kort. Der skal være en spilleplade og et sæt kort pr. gruppe. Find to spillebrikker pr. gruppe (låg fra tuscher/ludobrikker mv...). 

Frasortér eventuelt nogle spørgsmål, som klassen ikke vil kunne svare på. Spillet indeholder ca. 10 tomme kort, som læreren kan udfylde med egne spørgsmål.
Det kan selvfølgelig spare tid, hvis man lader eleverne klippe kortene ud.

 

Hvordan spilles spillet?

Indled eventuelt med at præsentere fagets formål ifølge læreplanen.

Spillet varer ca. en halv time. Inddel eleverne i grupper med 4-6 personer. Hver gruppe inddeles i to hold med 2-3 elever i hver. Holdene spiller mod hinanden. Spillepladen lægges på bordet. Kortene lægges i en bunke ved siden af. Læreren er gamemaster, som eleverne kan tilkalde ved tvivlsspørgsmål, fx om et svar er godt nok.

 

Læs et par af kortene højt, præsenter spilleregler og gå i gang:

  • Et hold trækker et kort og læser spørgsmålet højt for et andet hold. 
  • Det svarende hold hjælpes ad med at besvare spørgsmålet - de får max 1 minut (vejledende tid).
  • Holdet må rykke ét felt frem for hvert rigtigt svar. Tjek svar på kortet - eller med læreren, hvis der er tvivl.
  • Det hold, der når først i mål, har vundet spillet. Alternativt kan spillet spilles på tid. Det hold som fx når længst på 30 minutter har vundet.

 

Opsamling efter spillet

Spillet har især fokus på fagets studieforberedende formål og fremhæver det dannelsesmæssige aspekt. Bed eleverne bruge nogle minutter på at finde 2-3 kort med scenarier, som de syntes var en særlig øjenåbner i forhold til, hvad faget kan bruges til i forhold til studier, karriere, jobs eller bare i livet.

Lyt til deres forslag, og indled en klassesamtale om, hvad eleverne kan bruge faget til:

  • På hvilken måde er faget studieforberedende? Hvad lærer man i faget, som man har nytte af i næste uddannelse?
  • På hvilken måde er faget dannende? Hvad lærer man i faget, som man har nytte af i livet?
  • Hvad kan faget bruges til med hensyn til studie eller jobs?

 

Kreditering

Spillet er designet og udviklet af CFU og STUK. Kortene til historie er lavet af Lars Due Arnov, Gribskov Gymnasium & HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.