Kompetenceudvikling

Gymnasieskolernes Idrætslærerforening

GI henvender sig til alle med en universitetsuddannelse i idræt. Foreningens formål er at varetage idrætslærernes fælles interesser og styrke det kollegiale sammenhold.

GI er en forening, der organiserer mere end 90% af alle idrætslærere i gymnasie- og HF-uddannelserne.

Foreningen varetager idrætsfagets fagpolitiske interesser bl.a. gennem Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og forestår efteruddannelsen i idræt.

GI har indflydelse på fagets indhold gennem et tæt samarbejde med gymnasieafdelingens fagkonsulent i idræt.

 

Facebook

GI - Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings gruppe på Facebook har til formål at samle alle GI's medlemmer fra stx, hf, eller hhx/htx. Gruppen er kun for medlemmer af GI.

I gruppen kan man kan stille spørgsmål til og få inspiration fra sine idrætskolleger rundt om i landet, ligesom den faglige forening vil bruge gruppen til at bringe nyheder og budskaber rundt blandt landets idrætslærere. Gruppen kan således tjene som vidensdeling, debat- og nyhedsforum; det kunne være nyheder om fx kurser og projekter.

GI-facebook

 

 

Klik her, så kommer du direkte ind på Gymnasieskolernes Idrætslærerforening 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.