Forløb

Om at efterlade sig spor på nettet

Forløbet tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og får dem til at reflektere over egen adfærd på nettet og se kritisk på fx hits fra Google.

Eleverne erfarer, hvordan de efterlader spor på nettet og lærer at overveje konsekvenserne af ekkokamre og filterbobler.

Kritiske netbrugere er centrale for demokratiet. Hvordan kan vi ellers træffe beslutninger på oplyst grundlag, hvis ikke vi kender til fx ekkokamre eller filterbobler?

Der arbejdes med kompetenceområdet Kritisk blik på digitale medier og værktøjer fra vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser 

Forløbet om en del af digital dannelse tager to moduler á 90 minutter plus en opfølgning. Det kan ligge i fagene dansk, informatik eller samfundsfag.

 

Relevante danskfaglige mål:

  • Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

  • Navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber 

Mål i Informatik C:

  • Redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed 

Samfundsfaglige mål:

  • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser 

Forløbet bygger på dele af “Nettets vildveje”, der er udgivet af Medierådet

 

Planlægning/overvejelser

Siden der ikke kræves særlige forudsætninger, kan forløbet ligge hvornår som helst i 1g. Men bedst er det, hvis eleverne kan bringe deres færdigheder i spil med det samme. Eleverne skal bl.a. bruge deres erfaringer til informationssøgning, så det giver mening at lægge forløbet lige før en større skriftlig opgave.

For at aktivere eleverne og motivere dem til grundig læsning, udarbejder de quizspørgsmål til hinanden i et afsnit af teksten.

Formålet med forløbet er bl.a. at eleverne ændrer adfærd, så derfor tilknytter læreren en refleksion, som kan laves skriftligt.

Eleverne skal arbejde med egne devices.

 

Forløbets opbygning

1.modul
Undersøg elevernes færden på de sociale medier. Hvor mange unge mellem 12 og 18 har en konto på nedenstående tjenester? (Tallet i parentes er landsdækkende tal fra 2017, fra Index Danmark, Gallup HH).

·         Snapchat (83%)

·         Facebook (81%)

·         Instagram (74%)

·         Google+ (60%)

·         Twitter (40%)

·         Tumblr (16%)

 

Sammenlign med de landsdækkende tal fra 2017. Er klassen repræsentativ?

Lad eleverne tale to og to om, hvad de deler på nettet. De skal overveje hvilke fordele og ulemper, der er ved, at vi oplyser mange private detaljer om os selv, når vi færdes på nettet.

 

Kort opsamling i plenum
Del eleverne i 8 grupper, der hver arbejder med et afsnit i kapitel 0.1 “Internettet er en maskine” i magasinet “Nettes vildveje - om løgn, manipulation og propaganda i: https://www.medieraadet.dk/medieradet/temaer/nettets-vildveje

 1.    Nettet kender os bedre, end vi kender os selv

2.    Du er varen

3.    Algoritmer – du blir, hvad du liker

4.    Hør om nettet og maskinen bag

5.    Mellem ekkokamre og filterbobler

6.    Privatlivet er på spil

7.    Krypteret privatliv

8.    Mørkenettet – frit og lovløst

Hver gruppe laver 2-4 quizspørgsmål og svarmuligheder samt svar til deres kammerater på basis af deres afsnit. 
Eleverne sender quizspørgsmålene til læreren, der samler dem til en quiz.

 

2.modul
Quizzen afvikles, og læreren samler op på svarene.

Lad eleverne installere et program, der tracker tredjepart cookies, fx Disconnect (Chrome) eller Lightbeam (Firefox).

Derefter skal eleverne søge på Airbnb i en storby, finde et godt tilbud på høretelefoner eller noget andet, de almindeligvis ville søge på.

Eleverne søger i 10 minutter.

Lad eleverne se, hvor mange steder de har efterladt spor.

Eleverne taler i grupper om, hvad de kan gøre for at forhindre, at deres adfærd bliver registreret af andre.

Lav en opsamling af de gode råd på en padlet

 

Evaluering

Efter en uge kan læreren følge op på, om eleverne har ændret adfærd i forhold til, hvad de plejede at gøre  . 

To og to reflekterer eleverne over deres svar  . 

Læreren kan overveje, hvordan elevernes viden kan komme i spil i andre fag. Evt kan klassens lærere planlægge yderligere aktiviteter omkring digital dannelse.

 

Kreditering 

Hanne Heimbürger, gymnasiekonsulent på CFU KP og lektor på H. C. Ørsted Gymnasiet Frederiksberg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.