Kompetenceudvikling

Skriftlighed og mundtlighed

Skriftlige og mundtlige kompetencer i it-fagene i gymnasiet

Som et led i tilrettelæggelsen af elevernes arbejde med at tilegne det faglige stof i it-fagene, er fokus på elevernes skriftlige og mundtlige formidling et stærkt værktøj. Ved at arbejde aktivt med udvikling af elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer, sikrer underviseren, at eleverne får et blik for, ikke bare hvad de skal lære, men også for hvordan de senere skal formidle det lærte. I processen med mundtlig og skriftlig formidling, bliver læringens kvalitet tydelig og eksplicit for både underviser og eleven.

Dette inspirationsmateriale indeholder en række gennemprøvede forslag til træning af elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer i it-fagene. Hovedformålet er elevernes tilegnelse af faglig viden i it-fagene, men alle forslagene støtter samtidig direkte eller indirekte de eksamenssammenhænge, hvor eleven skal udtrykke sig mundtligt eller skriftligt - både i og uden for faget.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.