Aktivitet

Kom godt i gang med italiensk

Hent inspiration til de første timer gennem konkrete forslag til øvelser, der kan gøre overgangen mere smidig for din nye italienskklasse - og forhåbentlig gøre dine elever mere motiverede for at lære noget.

 

Overgangen fra grundskole til gymnasium præges ofte af elevernes optagelse i nye fællesskaber og usikkerhed på de faglige målsætninger og udfordringer.

Du kan som lærer medvirke aktivt til at lette overgangen ved at være opmærksom på at skabe en god klassekultur med trygge rammer for læring og den enkelte elev. Det kan du bl.a. gøre ved at opbygge dine første timer, så alle elever føler sig set og hørt og bidrager til fælles læring. 

 

Den første italiensktime

Med udgangspunkt i ovenstående kan første time bygges op omkring øvelser på dansk, som tager udgangspunkt i italiensk sprog, kultur og samfund. Her kan eleverne bruge almen viden om Italien men også videndele omkring interkulturelle kompetencer. Og da samtalen foregår på dansk, medvirker øvelserne også til, at eleverne lærer hinanden bedre at kende, så der opstår tryghed og god stemning i klassen.

Alle øvelser er gruppeøvelser.

unpublished

Velegnede øvelser til den første time


Læreren har lavet en sandt/falsk-opgave med fokus på forskellige påstande om italiensk sprog, kultur, samfund og historie. Eleverne sætter kryds i sandt eller falsk, og hvis svaret er falsk snakker man i gruppen om, hvad det rigtige svar er.


Eleverne præsenteres for billeder fra Italien, hvor de skal tale om, hvilke informationer billedet giver om den italienske levevis og kultur.


Læreren udleverer billeder og overskrifter, som er klippet ud. Eleverne skal koble billederne med de rigtige overskrifter. Her er det meningen, at eleverne snakker om de forskellige stereotyper og byder ind med deres viden, fordomme osv.


Eleverne sendes ud på skolen for at finde noget typisk dansk, som de skal tage et billede af. Det kan være en madpakke, en cykel osv. Tilbage i klassen skal eleverne nu finde den italienske pendant på nettet.


Læreren har forberedt en quiz og byt om almene italienske emner. Eleverne trækker hver et spørgsmål, som de stiller til en kammerat. Hvis eleven ikke kender svaret, står det rigtige svar nedenunder med småt. På den måde kan eleven guide den anden elev til det rigtige svar. Når begge har svaret på deres spørgsmål, bytter de spørgsmål og går videre. Læreren kan deltage og putte nye spørgsmål ind i øvelsen.


De næste timer

I de følgende timer skal du fortsat arbejde med at etablere god klassekultur, samtidig med at eleverne lærer italiensk: Det er ofte en god idé at have en klar plan for timens opbygning, som bevidstgør eleverne om formålet med de enkelte øvelser og den stilladsering, der er udtænkt for at understøtte læringen.

Du kan også med fordel lave øvelser, som varmer op til grundbogens tekst, og som klæder eleverne på til at arbejde med teksten efterfølgende. På den måde medvirker dine øvelser til at gøre eleverne trygge, motiverede og parate til at lære et nyt fremmedsprog. 

unpublished

Velegnede før-øvelser til tekst læst som lektie i grundbog


Eleverne skal kombinere centrale ord fra dagens tekst med dansk oversættelse og på den måde opnå forståelse for ordenes betydning. Øvelsen laves i par.


Eleverne skal forbinde ord fra teksten med antonym eller synonym, og således udvide deres ordforråd. Øvelsen laves i par.


Eleverne får udleveret nøgleord fra teksten, som er klippet ud og vendt med bagsiden opad. De trækker nu et ord, som de skal lave en sætning med på italiensk. Sætningen skal passe til dagens tekst. Kan eleven ikke lave en sætning, lægges ordet tilbage på bordet. I denne øvelse træner eleverne både ordforråd og sætningsopbygning. Øvelsen laves i par eller grupper.


Eleverne får udleveret et billede, som passer til dagens tekst. De skal nu huske så mange ord fra teksten som muligt. Ordene kan også bruges til at danne små korte mundtlige sætninger i plenum. Øvelsen laves i grupper.


Eleverne vælger selv noget centralt fra teksten, som de tegner. Øvelsen hjælper eleverne til at blive bevidste om, hvad der er det centrale i teksten. Efterfølgende kan de skrive italienske gloser på tegningen og præsentere og lave sætninger med deres ord. Øvelsen laves individuelt eller i par. 


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.