Redskab

Brug af data i gymnasiernes kvalitetsarbejde

Her finder du to videooplæg, hvor Michael Levy Bruus og  Martin Søland Klausen fortæller om erfaringer med datainformeret ledelse og brug af data i ledelsesarbejdet.

Oplæggene blev optaget på Børne- og Undervisningsministeriet temadage i 2019.

 

At bruge data i ledelsesarbejdet

Oplæg ved Michael Levy Bruus, Rektor på Maribo Gymnasium

Med en stigende mængde data om skoler er der behov for at sortere, analysere og oversætte dem, før de anvendes mere systematisk til at understøtte strategisk og pædagogisk udvikling på den enkelte skole. Datainformeret skoleledelse vinder mere og mere indpas i disse år, men arbejdet med data kan forekomme uoverskueligt, fordi datamængden, såvel den kvantitative som den kvalitative, er så omfattende. I videoen præsenteres eksempler på, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med data. Undervejs vil der blive peget på muligheder og faldgrupper i at bruge data som en integreret del af ledelsesarbejdet.

Se det fulde oplæg ved Michael Levy Bruus - Rektor på Maribo Gymnasium 

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Data og god undervisning – hvordan og hvorfor?

Martin Søland Klausen, Lektor på VIA University College

Hvordan kan vi forstå og lære at bruge data i en dansk gymnasial sammenhæng? I dette oplæg forklares begreberne data og dataliteracy, og der gives eksempler på hvordan skoler kan organisere samarbejdet om data. Data er i stigende grad på vej ind i uddannelsestænkningen i Danmark og rummer risiko for ensidigt fokus på performance og det, der kan måles, men også muligheder for at træffe bedre beslutninger af den enkelte lærer og den lokale ledelse til gavn for elevernes udbytte af gymnasiet.

Se det fulde oplæg ved Martin Søland Klausen

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Om temadagen

Børne- og Undervisningsministeriet afholdte to temadage om brug af data som led i skolernes kvalitetsarbejde mandag den 8. april (Silkeborg Gymnasium) & tirsdag den 9. april (Roskilde Handelsgymnasium) 2019.

Formålet med temadagen var at opkvalificere ledere og andre ressourcepersoner med almindeligt kendskab til datavarehus, så de kan benytte data mere systematisk til at understøtte strategisk og pædagogisk udvikling på skolen. Deltagerne fik igennem oplæg viden om brug af datavarehus, dataliteracy og hvordan en datainformeret praksis konkret kan udmøntes. I workshops fik deltagerne herefter mulighed for selv at arbejde med data fra egen skole og designe mulige indsatser.

Link til datavarehus: https://www.uddannelsesstatistik.dk/

 

Oplæg fra temadagen

Introduktion til datavarehus
Ved læringskonsulenterne og STIL.

Hvordan gør man i praksis, når man bruger data i skolens kvalitetsarbejde?
ved Brian Krog, Uddannelseschef fra Silkeborg Gymnasium (den 8/4).

Hvordan gør man i praksis, når man bruger data i skolens kvalitetsarbejde?
ved Michael Levy Bruus, Rektor Maribo Gymnasium (den 9/4).

Dataliteracy 
ved lektor Martin Søland Klausen fra VIA holder oplæg om, hvad skal man vide, når man bruger data, og hvordan man kan omsætte data til pædagogisk praksis på skolerne.  

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.