Artikel

Simuleringer i matematik

Simuleringer giver eleverne en mulighed for at arbejde undersøgende med matematik. Få en introduktion til, hvorfor man skal inddrage simuleringer, og hvordan man kommer i gang. 

I en simulering kan eleverne tilpasse og udvide en computermodel med både realistiske og mere kreative til- og fravalg. Det åbner for en induktiv og mere legende tilgang til undervisning i modelopbygning, hvor det er eleverne selv, der opstiller ændringsforslag, evaluerer og justerer modellen og ad den vej får trænet deres evner i kritisk tænkning, problemløsning og nytænkning.

 

Simuleringer som metode i matematik

Arbejdet med simulering træner elevernes metodebevidsthed, da den står i kontrast til den analytiske tilgang eleverne oftest møder matematiktimerne. Man kan eksempelvis i sandsynlighedsregning se på kast med terninger og sammenligne en analytisk beregnet sandsynlighed med en simuleret sandsynlighed.

 

Kom i gang!

Der er mange værktøjer til simuleringer, men det er vigtigt, at eleverne har mulighed for selv at skabe noget, så det ikke bliver til en ”blackbox”-gadget, hvor eleverne ikke får en forståelse af modellerne bag simuleringen.

Arbejdet med simuleringer kan deles op i tre niveauer: use, modify, create. I første omgang kan eleverne arbejde med at afprøve modellen for så at afprøve forskelligt input og forudsige, hvilket resultat der vil give (use). Senere kan eleverne opnå en større indsigt ved selv at kigge ind i koden bag simulationen og justere den (modify). Endelig kan de arbejde med selv at bygge simulationer (create).

 

PhET - Interactive simulations

Siden indeholder en stor samling af simulationer, hvor eleverne selv kan justere input og se eller prøve at forudsige resultatet. Udover simulationer er der også læringsmaterialer og mulighed for at dele og videreudvikle simuleringerne.

Du kan tilgå siden via dette link (phet.colorado.edu)

Der er bl.a. simulationer om/relateret til: Mindste kvadraters metode; Lineære funktioner, Andengradsligninger,  Kurvetilpasning og Vektorer.

 

NetLogo 

Modelleringsmiljøet “NetLogo” skal fremhæves, da den tilbyder mange færdige og frit tilgængelige og animerede simulationer. Her kan eleverne først arbejde med at justere parametre i simulationens brugergrænseflade, for så senere at se og justere koden bag. 

Miljøet er agentbaseret, så man programmerer autonome agenters handling og interaktioner. Agenterne kan være alt fra atomer til mennesker og dyr eller endda byer eller lande. 

Du kan tilgå siden via dette link (netlogoweb.org). 

I forløbet reproduktion af kaniner kan man se, hvordan netlogo kan bruges til at arbejde med modellering og computational tænkning i matematik.

 

Yderligere inspiration

Du kan finde mere inspiration til arbejdet med computationel tænkning på emu.dk:

Computationel tænkning i matematik

Reproduktion af kaniner - Computational Tænkning i matematik

 

Kreditering

Solveig Skadhauge, Nærum Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.